Tutustu Laatukeskuksen jäsenosioon

Kirjaudu jäsenosioon muokataksesi tietoja tai ostaaksesi verkkokaupasta jäsenhinnalla.

Hei! Voimmeko auttaa? Jätä viesti, niin otamme yhteyttä Sinuun.
0207 791 470

Vaihdenumeroon soittaminen kiinteän puhelinverkon liittymistä maksaa 0,0835 €/puh + 0,0691 €/min.
Mikäli soitto tulee matkaviestinverkon liittymästä veloitus on 0,0835 €/puh + 0,1669 €/min.

miten etenen laatu- ja kehityspäälliköksi?

miten etenen laatu- ja kehityspäälliköksi?

Hanki ammattitaitoa laatu- ja kehityspäällikön tehtävään!

Laatu- ja kehitysammattilainen on ennen kaikkea liiketoiminnan kehittäjä, joka toimii toiminta- ja johtamisjärjestelmän kautta koko organisaation hyväksi. Laatu- ja kehitysammattilaiset toimivat moninaisilla nimikkeillä, tehtävänkuvilla ja vastuilla. Yhteistä heillä on, että he toimivat systemaattisen toiminnan kehittämisen edistämiseksi yhdessä sovittujen periaatteiden ja menettelytapojen mukaisesti. Ja heillä on sydämen palo tehdä asiat hyvin. 

 

Laatu- ja kehitysammattilaiset kohtaavat myös monia haasteita työssään. Yhtenä merkittävänä haasteena on johdon ja muun organisaation innostaminen ja osallistaminen sekä toimenpiteiden käytäntöön vienti. Työkalujen ja menetelmien kirjo on laaja ja voi olla vaikeaa tunnistaa näistä monipuolisista toiminnan kehittämisen menetelmistä tilanteeseen sopivat ja hyödyntää niitä tehokkaasti. Oma työnkuva voi olla hajanainen ja vaikeuttaa tuloksien aikaansaamista. Toiminnan kehittämisen työn tueksi olisi hyvä olla laatuammattilaisten verkosto, jonka avulla saa uusia näkökulmia, kokemuksen jakoa ja tukea päätöksenteolle.

 

Laatukeskuksen palveluista löydät vastauksia erilaisiin osaamisen kehittämisen tarpeisiin niin itsellesi kuin organisaatiollesi. Voit kehittää ammattitaitoasi syventymällä yksittäisiin aihepiireihin kursseille tai osallistumalla kokonaisvaltaiseen Laatu- ja kehityspäällikkövalmennukseen. Koulutuksissa tapaat henkilöitä, jotka ovat erilaisilla taustoilla ja kokemuksella ja erilaisista organisaatioista. He ovat vastaavista asioista kiinnostuneita ja yllättävänkin samankaltaisia asioita pohtivia henkilöitä, joiden kanssa voit verkostoitua. Kouluttajamme ovat vahvoja asiantuntijoita, joilla on monipuolinen kokemus toiminnan kehittämiseen liittyvästä työstä ja sen sparraamisesta. Voit luottaa saavasi erinomaista asiantuntemusta ja käytännönläheistä koulutusta. Kehitämme koulutustarjontaamme jatkuvasti, joten jos et löydä tarvitsemaasi sivuiltamme, olethan yhteydessä!

 

Kokonaisvaltainen tapa kehittää ammattitaitoa

Laatu- ja kehityspäällikkövalmennus on laadun ja toiminnankehittämisen ammattilaisille suunniteltu laaja-alainen ja käytännönläheinen koulutus. Se tarjoaa sinulle erinomaisen kokonaiskuvan laadunhallinnasta ja toiminnan kehittämisestä eri tyyppisissä organisaatioissa. Valmennus antaa osaamisen siihen, miten organisaation tuotteiden ja palveluiden laatua sekä organisaation toimintatapoja voidaan kehittää, kun tavoitteena on aikaansaada parempi tulos. Se valmentaa sinut toimimaan organisaatioissasi laadun ja kehittämisen asiantuntijana ja kouluttajana sekä auttaa vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin.

 

Valmennus sopii sekä aloitteleville että jo pidempään laatu- ja kehitystehtävissä työskennelleille, jotka tarvitsevat uusinta osaamista ja laaja-alaisesti haltuunsa laatutyön ulottuvuudet.

Laatu- ja kehityspäällikkövalmennusta on järjestetty Laatukeskuksella vuodesta 1984 alkaen sekä avoimina että organisaatiokohtaisina valmennuksina. Olemme näiden vuosien aikana valmentaneet noin 2 000 laadun ja toiminnan kehittämisestä innostunutta henkilöä. Laatu kuuluu kaikille: osa koulutukseen osallistuneista on laatu- ja kehityspäällikköitä, vaikkakin suurin osa on hyvinkin erilaisissa tehtävissä työskenteleviä. Valmennus on uudistunut vuosien varrella aina vastaamaan sen hetkisiin ja tulevaisuuden haasteisiin. Se on ainoa kokonaisvaltainen laatuun ja toiminnan kehittämiseen keskittyvä valmennusohjelma Suomessa ja sen sisältö vastaa European Organisation for Quality (EOQ) vaatimuksia Katso mitä aiemmin valmennukseen osallistuneet ovat kertoneet siitä, miksi osallistuivat ja mitä ovat saaneet koulutuksesta.

 

Tutustu tarkemmin Laatu- ja kehityspäällikkövalmennus, EOQ -valmennukseen

 

Kehity askel kerrallaan

Jos haluat kehittyä laatu- ja kehitysammattilaisena perehtymällä itse määrittämälläsi tahdilla eri osaamisalueisiin, suosittelemme lyhyitä kursseja. Näiden toteutuskertoja on useita vuodessa.

 

Etenemispolkusi voisi olla seuraava:

 

Ensimmäinen askeleesi laadun ja toiminnan kehittämiseen voi olla tutustuminen tietoiskujemme kautta EFQM Excellence -malliin. Se on erinomainen ja selkeä kehittämisen malli ja työkalu organisaation toiminnan kokonaisvaltaiseen vahvuuksien ja kehityskohteiden arviointiin ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Mallin kautta saat kokonaiskuvan toiminnan laadun osa-alueista toimitpa sitten julkisella tai yksityisellä sektorilla.  Voit syventää EFQM-mallin osaamista osallistumalla arvioijakoulutukseen. Malli on hyvä työkalu myös ISO-standardeja hyödyntäville organisaatioille. ISO-standardien soveltamiseen perehtyminen kannattaa aloittaa ISO 9001:2015 -laatustandardista, joka on usein toimintajärjestelmän perusta.

 

Tyypillisesti kehitysammattilainen järjestää ja vetää erilaisia työpajoja oman organisaationsa sisällä. Itsearvioinnin toteutus -kurssi tarjoaa konkreettisia apuneuvoja työpajojen fasilitointiin, kun Muutosjohtaminen laadun kehittämisessä -kurssi tuo apua ihmisten sitouttamisen haasteeseen. Eteesi todennäköisesti tulee pohdinta toimintajärjestelmän hyödyntämistä, rakentamista tai uudistamista. Aihepiirin haltuunottoon sopii Rakenna tehokas toimintajärjestelmä -kurssi.

 

Tänä päivänä puhutaan paljon toimialasta riippumatta Leanistä ja myös Six Sigmasta, vaikkakin näitä on hyödynnetty menestyksekkäästi vuosikymmeniä. Sinä lienet se, jolta kysytään mitä hyötyä näistä voisi organisaatiollemme olla. Lean kahdessa päivässä on tiivis ja vuorovaikutteinen perehdytys Lean-periaatteisiin ja tavallisimpiin työvälineisiin ja menetelmiin. Osa organisaatioista hylkää Leanin alkuinnostuksen jälkeen, kun ei siitä tuntunut olevan hyötyä. Kurssin aikana sinulle avautuu, mikä todennäköisesti aiheutti tällaisen tulkinnan ja samalla hukattuja mahdollisuuksia. Jos organisaatiossasi on koettu Lean tuloksekkaaksi ja halutaan lähteä hyödyntämään tiedolla johtamista, seuraava askeleesi on Lean Six Sigma -valmennukset.

 

 

Leena Huotari

johtaja, koulutuspalvelut
050 5513 663
leena.huotari@laatukeskus.fi

Niina Pippuri

koulutuskoordinaattori
044 749 1158
niina.pippuri@laatukeskus.fi

Lataa tästä