Tutustu Laatukeskuksen jäsenosioon

Kirjaudu jäsenosioon muokataksesi tietoja tai ostaaksesi verkkokaupasta jäsenhinnalla.

Henkilöstömme yhteystiedot löydät täältä.

kehitä organisaatiotasi

kehitä organisaatiotasi

Tehokas päivittäisjohtaminen

ma 21. tammikuuta 2019 15.51.22

Leanin ytimessä on arvovirran sujuvuus. Prosessin häiriöttömyydestä on huolehdittava riippumatta siitä, tuotetaanko palveluja vai fyysisiä tuotteita. Mitä nopeammin virtauksen häiriöihin puututaan, sitä vähemmän ne ehtivät tuottaa ylimääräistä vaivaa.

(New) Shop floor management on vakiintunut suomeksi päivittäisjohtamiseksi, mikä kuvaakin olennaista piirrettä tässä menetelmässä. Leanin päivittäisjohtaminen on joukko työkaluja, joilla tuetaan jokaista työntekijää sujuvan virtauksen ylläpitämisessä. Kantavia periaatteita ovat tilannetiedon visuaalisuus ja jakaminen kaikille, prosessin sykkeen mukaan oikein valittu johtamisen ja ohjaamisen tahti sekä avoin ja osallistava toiminta.

Onnistuakseen päivittäisjohtaminen edellyttää usein johtamistoimien kuten palaverien tihentämistä. Sopimattomilla valinnoilla johtamiseen alkaa kulua enemmän aikaa ja syntyy osallistujien mielestä turhia palavereita.

Hyvin toteutettuna päivittäisjohtaminen on ”oikeat ihmiset oikeaan aikaan oikeiden asioiden äärellä”:


Työpajassa käydään läpi tehokkaan päivittäisjohtamisen perusteet ja tavat sekä perehdytään välttämättömiin päivittäisjohtamista tukeviin toimintamalleihin.