Tutustu Laatukeskuksen jäsenosioon

Kirjaudu jäsenosioon muokataksesi tietoja tai ostaaksesi verkkokaupasta jäsenhinnalla.

Henkilöstömme yhteystiedot löydät täältä.

kehitä organisaatiotasi

kehitä organisaatiotasi

Rakenna tehokas toimintajärjestelmä ISO 9001- ja LEAN-periaatteita soveltaen

ti 27. marraskuuta 2018 17.12.32

Parhaimmillaan toimintajärjestelmä tukee johtamista ja avustaa organisaatiota saavuttamaan asetetut tavoitteet. Toimintajärjestelmällä tuetaan suunniteltua, tehokasta tekemistä ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista jatkuvasti eteenpäin mennen. Se kutoo johtamisen elementit systeemiksi. Toimintajärjestelmän tarkoituksena on selkeyttää ja yhtenäistää organisaation toimintaa ja siten vapauttaa resursseja tuottavaan työhön.

Toimintajärjestelmä sisältää toiminnan prosessit, mittaamisen, organisaation periaatteet ja kuvaukset siitä, miten toimintaa kehitetään. 

Rakenna tehokas toimintajärjestelmä on kaksipäiväinen peruskurssi toimintajärjestelmän rakentajalle ja uudistajalle. Kurssin aiheita ovat ISO-standardit, LEAN ja Excecllence-mallit EFQM ja CAF. Koulutuksessa perehdytään toimintajärjestelmän rakentamiseen ja luontevasti muihin järjestelmiin liittämiseen, prosessien tunnistamiseen ja kuvaamiseen, järjestelmän dokumentointiin ja järjestelmän jatkuva parantamiseen.

Kurssin käytyäsi sinulla on kokonaiskuva toimintajärjestelmän hyödyistä sekä tietotaitoa tehokkaan toimintajärjestelmän rakentamiseen ja jatkuvaan parantamiseen.