Tutustu Laatukeskuksen jäsenosioon

Kirjaudu jäsenosioon muokataksesi tietoja tai ostaaksesi verkkokaupasta jäsenhinnalla.

Hei! Voimmeko auttaa? Jätä viesti, niin otamme yhteyttä Sinuun.

efqm analysointi- ja kehittämismalli

efqm analysointi- ja kehittämismalli

EFQM-malli on maailmanlaajuisesti tunnustettu viitekehys, joka tukee organisaatioita muutoksen johtamisessa ja suorituskyvyn parantamisessa. 

EFQM 2020 perusta

EFQM-mallia on kehitetty vuosien mittaan, jotta se voi toimia ajankohtaisena johtamisen välineenä organisaatioissa, jotka tavoittelevat kestävää tulevaisuutta. Edellinen versio mallista julkaistiin vuonna 2013 ja uusin 2020-versio tänä syksynä.

EFQM-mallin uudistamiseen on osallistunut lähes 2000 henkilöä: ydinryhmän lisäksi kyselytutkimukseen vastaajat, mallin koekäyttäjät ja kommentoijat sekä lisäksi lukuisat kääntäjät. Projekti käynnistettiin vuoden 2018 heinäkuussa ja huipentui uuden sukupolven EFQM-mallin julkistamiseen EFQM Forumissa 23. - 24.10.2019 Helsingissä. 

Vaikka EFQM-mallin yksityiskohtainen sisältö ja visuaalinen ilme ovat vaihtuneet vuosien mittaan, sen taustalla olevat periaatteet eivät ole muuttuneet. Nämä periaatteet ovat yhtä merkityksellisiä tänään kuin ne ovat aina olleet, riippumatta organisaation koosta ja siitä, toimiiko se julkisella, yksityisellä vai kolmannella sektorilla. 

Tuorein EFQM2020-malli painottaa yhä seuraavien asioiden merkitystä:

  • asiakas etusijalla
  • pitkäjänteisyys ja sidosryhmäkeskeisyys
  • syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen sen välillä, miksi ja mitä organisaatio tekee ja mitä se toiminnallaan saavuttaa.


EFQM2020-malli tunnustaa eurooppalaisia arvoja, jotka on määritelty esimerkiksi seuraavissa lähteissä:

  • EU:n perusoikeuskirja
  • Euroopan ihmisoikeussopimus
  • Euroopan unionin direktiivi 2000/78/EC
  • Euroopan sosiaalinen peruskirja.


EFQM tunnustaa lisäksi organisaatioiden roolin Yhdistyneiden kansakuntien tavoitteiden edistämisessä: 


Odotuksena on, että EFQM-mallia käyttävät organisaatiot kunnioittavat edellä mainittuja periaatteita ja toimivat noudattaen niiden perusajatuksia.  

Petri Lehtipuu

asiantuntijapalvelut
050 338 6891
petri.lehtipuu@laatukeskus.fi

Maija Vaismaa

vanhempi asiantuntija
040 556 2547
maija.vaismaa@laatukeskus.fiLataa tästä