Tutustu Laatukeskuksen jäsenosioon

Kirjaudu jäsenosioon muokataksesi tietoja tai ostaaksesi verkkokaupasta jäsenhinnalla.

0207 791 470

Vaihdenumeroon soittaminen kiinteän puhelinverkon liittymistä maksaa 0,0835 €/puh + 0,0691 €/min.
Mikäli soitto tulee matkaviestinverkon liittymästä veloitus on 0,0835 €/puh + 0,1669 €/min.

laatumedia

laatumedia

Kai Mäenpää | 10.9.

Eri tavalla tekeminen ei ole aina paremmin, mutta paremmin on aina eri tavalla tekemistä

Useissa yrityksissä on käytössä resurssitehokkuuteen keskittyvä raportointipohjainen johtamismalli, joka kehittyi 1940-luvulla General Motorsin toimesta. General Motors oli yksi maailman suurimmista yrityksistä, joten heidän toimintatapansa kopioitiin lukuisiin muihin yrityksiin. Kuitenkin 2000-luvulle tultaessa koulutustason kasvu, osaamisen hyödyntäminen ja tarve nopealle sekä laajalle päätöksenteolle ovat ajaneet tuon aikanaan menestyksekkään johtamismallin nurkkaan. Taustalla on havainto siitä, että liiaksi numerovetoinen johtaminen ei toimi, vaan johtaa sidosryhmien kuten asiakkaiden ja henkilöstön merkityksen aliarviointiin.

Toiminnan jatkuvaa kehittämistä tarvitaan, yksinkertaista! Mutta monimutkaisen asiasta tekee se, että niiden ratkaisemiseksi vaaditaan yleensä isoa muutosta johtamisessa. Suosittelenkin kokeilemaan jotain uutta, ”eri tavalla tekeminen ei ole aina paremmin, mutta paremmin on aina eri tavalla tekemistä”

Ulos kopeista!

Perinteisellä kuukausiraportoinnilla ongelmat eivät tule riittävästi esille ja ihmiselle jää usein tunne ”meillä menee ihan hyvin”. Asiat kätkeytyvät sähköposteihin sekä tietojärjestelmiin, ja samalla niiden olemassaolo unohtuu. 

Viime vuosina useat korkean teknologian yritykset ovat siirtyneet johtamisjärjestelmässä visuaaliseen päivittäisjohtamiseen. Päivittäisjohtamista käytetään myös laajalti ohjelmistopuolen tuotekehityksessä nimellä ketterät menetelmät. Tavoitteena on suora viestintä, mahdollisuus nopeisiin muutoksiin ja toimivan ohjelmiston ensisijaisuus.

Päivittäisjohtamisella selvitämme kenellä pallo on! Se tuo haasteet näkyviin ja sen avulla teemme oikeita asioita oikeaan aikaan. Sen avulla varmistetaan asiakaskeskeisyys sekä viestikapulan vaihto. Usein tärkein parantamisen paikka löytyy vuorovaikutuksesta.

Kokeile päivittäisjohtamista

Päivittäisjohtamisella varmistetaan toiminnan ja johtamisen kannalta tärkeän tiedon välittyminen jokaiselle meistä. Käsitteenä se tarkoittaa työtiloissa tapahtuvaa avointa, läpinäkyvää ja osallistavaa johtamisen kulttuuria.

Käytännössä se on päivittäin vastuualueella tapahtuvaa 5–15 min aamupalaveria, jossa henkilöstö kokoontuu valkotaulujen äärelle. Päivittäisjohtamisen tavoitteena on löytää oikeat pelaajat oikeille paikoille ja saada heidät työskentelemään yhdessä sekä tuoda haasteet näkyviksi kaikille työntekijöille. 

Visuaalisuus paljastaa ihmisten, laitteiden ja prosessien epätasaisen kuormittamisen, pullonkaulat ja laatuongelmat. Sen avulla opimme virheistä, ja viesti kulkee kaksisuuntaisesti organisaatioiden eri tasoilla. Päivittäisjohtamisessa palaveri on näkyvä osa, jonka taakse kätkeytyy tehokas ruutiininomainen tapa hoitaa tärkeäksi katsottuja asioita joka päivä. Sen avulla varmistetaan asiakaskeskeisyys sekä viestikapulan vaihto. 

Päivittäisjohtamisen maailmassa liikutaan mahdollisimman paljon siellä, missä työt tehdään. Se mahdollistaa ongelmien ehkäisyn ja nopeat ratkaisut. Läsnäolo antaa työntekijöille myös viestin siitä, että heidän tekemisensä on tärkeää.

Päivittäisjohtamisen avulla oleelliset asiat saadaan näkyviin ja kaikkien tietoon. Sen avulla kykenemme seuraamaan tavoitteiden toteutumista ja toimenpiteiden vaikuttavuutta reaaliaikaisesti. Esimerkiksi jos asiakas antaa palautetta, niin palaute käsitellään kohdetiimin päivittäisjohtamisen aamupalaverissa, jossa mietitään syy ja mahdolliset korjaavat toimenpiteet. Virheistä oppii ja väitteen tueksi on jopa tieteellistä näyttöä; on esimerkiksi havaittu, että ilman epäonnistumisia ja niiden tunnistamista organisaatioiden on vaikea ylläpitää valmiuttaan oppia uusia asioita.
            
Mitä se päivittäisjohtaminen oikein on? Ohessa linkkejä videoihin päivittäisjohtamisesta eri prosesseissa:
Lean Vlog: Päivittäisjohtaminen palveluprosessissa

Lisää Leaniin liittyvää materiaalia löydät Kai Mäenpään sivuilta www.leanthinking.fi