Tutustu Laatukeskuksen jäsenosioon

Kirjaudu jäsenosioon muokataksesi tietoja tai ostaaksesi verkkokaupasta jäsenhinnalla.

Henkilöstömme yhteystiedot löydät täältä.

miksi liittyä jäseneksi

miksi liittyä jäseneksi

Kiertotalousliiketoiminnan johtaminen ja arviointi

ke 12. toukokuuta 2021 19.18.01

Organisaatioiden toiminta vaatii vastuullisuutta arjen työssä mukaan luettuna luonnonvarojen kestävän käytön ja eri sidosryhmien tarpeiden ymmärtämisen. Kiertotalous tarjoaa kaikille sidosryhmille paremmat ja kestävämmät ratkaisut kuin lineaaritalous (hanki – kuluta – hävitä). Kietotalous suosii materiaalien mahdollisimman vähäistä käyttöä sekä niiden uudelleen käyttämistä ja elinkaaren pidentämistä. Kiertotalouden periaatteisiin kuuluvat pitkään käyttöikään tähtäävä tuotesuunnittelu, huolto ja kunnossapito, korjaaminen, käyttäminen uudelleen tai uuteen tarkoitukseen sekä uudelleen valmistaminen tai varustelu. Materiaalien ja raaka-aineiden kierrätys tähtää suljettuihin kiertoihin. http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

Laatukeskus on ollut laajan kotimaisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston kanssa laatimassa kiertotalousliiketoiminnan johtamis- ja arviointimallin työkaluja, jotka perustuvat yleisesti käytettyyn EFQM-malliin. Nämä työkalut sisältävät ketterän arvioinnin sekä yksityiskohtaisen analyysin, joista käytetään yhteistä nimitystä EFQM Circular Economy Lens, suomeksi EFQM Kiertotalouden johtamismalli. Se on käytännössä ainoa kokonaisvaltainen kiertotalousliiketoimintaa tarkasteleva malli, jossa käydään läpi yrityksen toiminnan strateginen suunta, käytännön toiminta sekä saavutetut tulokset. Suomi toimii pilottina ennen ulkoisten arviointien laajentamista kansainväliselle kentälle.

Koulutuksen aikana käsitellään kiertotalouden merkitystä yrityksen ja sen sidosryhmien näkökulmista sekä annetaan konkreettisia keinoja arvioida erityisesti kiertotaloutta harjoittavan yrityksen johtamista. Työkaluna toimii EFQM:n CE Lens -kriteeristö, joka sisältyy koulutuksen hintaan.

Koulutus toimii myös muodollisena pätevyyskoulutuksena niille EFQM EAT ja ECAT-koulutuksen käyneille arvioijille, jotka suunnittelevat toimivansa arvioijina Suomessa tai EFQM:n kansainvälisissä arvioinneissa, kun arviointikriteeristönä on EFQM CE Lens.

Laatukeskus järjestää koulutukset toistaiseksi etäyhteyden kautta. Koulutukset toteutetaan osallistujille maksuttomilla ohjelmilla (Teams, Zoom). Osallistujat saavat tiedon käytettävästä ohjelmasta sekä linkin koulutukseen tervetuloviestin yhteydessä.

seuraavat tapahtumat

seuraavat tapahtumat

Katso kaikki tapahtumat
Suomen Laatupalkinto -tilaisuus
Suomen Laatupalkinto -tilaisuus
ISO 9001:2015 -laatujärjestelmä
ISO 14001:2015 -ympäristöjärjestelmä
ISO 45001:2018 työterveys ja -turvallisuus
Q-prof-seminaari (tutustumishinta ei-jäsenille)
Q-prof-seminaari
Q-Prof-seminaari
Tehoa tuote- ja palvelukehitykseen Leanin avulla
Tehoa tuote- ja palvelukehitykseen Leanin avulla
AIMS-Itsearviointikoulutus
LKP Alumni
Lean sote-palvelutuotannossa
Innovaatioiden iltapäivä
Loppuunmyytynä esillä oleva testituote
Johda ja uudista rohkeasti - avaimet onnistuneeseen kehittämiseen muuttuvassa sote-kentässä
Ylimmän johdon aamiainen
Ketteryys kilpailuetuna - Nopeat syövät, hitaat eivät syö
Prosessien läpimenoaikojen lyhentäminen
Lean asiantuntija- ja esimiestyössä
Palvelumuotoilulla arvoa
Osaamisen kehittämisen laatujaos
Muutosjohtaminen laadun kehittämisessä
Erinomaiseksi EFQM-mallilla, 2020
Tuotannon virtauttaminen - Lean tuotanto
Itsearvioinnin toteutus - näin vedän itsearvioinnin
Parempia tuloksia prosessijohtamisella
EFQM Assessor Training -arvioijakoulutus
Erinomaiseksi EFQM Excellence -mallilla
Tehosta toimintaa CAF-mallilla
Johdon Benchmarking
Itsearvioinnin toteutus EFQM 2020 -mallilla
Strategian suuntainen kehittäminen - itsearvioinnin toteutus
Lean-seminaari: Liikettä laatuun Leanilla!
Itsearvioinnin toteutus CAF 2020-mallilla
Tehosta toimintaa CAF 2020 -mallilla
Benchmarkingjaos
Päijät-Hämeen aluejaos
Lean Six Sigma Black Belt
Savo Q
QHSE Pro -valmennusohjelma
Rakenna tehokas toimintajärjestelmä ISO 9001- ja LEAN-periaatteita soveltaen
Neuvottelukunta
Osaamisen kehittämisfoorumi OKF
Itsearviointi CAF 2020-mallilla
Laatupäivät-seminaari
Itsearviointi EFQM 2020 -mallilla
Laadun ABC
Satakunnan aluejaos
Terveys- ja sosiaalialan jaos
Hämeen ELY-keskus Kehittämis- ja laatuasiantuntijan koulutus
Pohjanmaan aluejaos
EFQM 2020 johtamis- ja kehittämismallin perusteet (EFQM Foundation Training)
EFQM Certified Assessor Transformation (ECAT)
Webinaarit
Kiertotalousliiketoiminnan johtaminen ja arviointi
Laadukas ja vaikuttava työterveyshuolto - Mahdoton yhtälökö? (Webinaari)
LEAN kahdessa päivässä
Q-Prof-seminaari (jäsenille ilmainen)
EFQM Assessor Training -arvioijakoulutus (EAT 2020)
Pohjois-Karjalan aluejaos
Lean Six Sigma Green Belt
Työyhteisön kehittämisjaos
Laatu- ja kehityspäällikkövalmennus, EOQ
Lean Six Sigma Black Belt (GB2BB)
ISO 45001:2018 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä
EFQM johtamis- ja kehittämismallin perusteet (EFQM Foundation Training)
Tehokas ISO 9001 auditointi
Laatupäivä 11.11.2021: Vastuullinen johtajuus
Laatupäivä 11.11.2021: Vastuullinen johtajuus
Laatupäivä-seminaari
ISO 9001:2015 -standardi ja laatujärjestelmä
ISO 14001:2015 -standardi ja ympäristöjärjestelmä
Sisäinen auditointi
Lead Auditor -pääarvioijakoulutus
Excellence Live
Sujuva palveluprosessi toimisto- ja tietotyössä
Tehokas päivittäisjohtaminen
Tutustu voittajaan -tilaisuus
EFQM Qualified Assessor Training -pääarvioijakoulutus
Erinomaiseksi EFQM 2020-mallilla