Check out the membership section

Log in to subscribe to the online store at member prices or to check your member information

Leave your contact information
0207 791 470

Call rates: landline phone
€ 0.0673 / call + 0.0577 € / min (+ VAT)
24%), mobile phone 0.0673
€ / call + 0.1346 € / min (+ VAT 24%)

arvot

arvot

Erinomaisuus

Olemme erinomaisuuden lipunkantaja Suomessa. Kehitymme ja kehitämme muita kohti erinomaisuutta.


Yhteistyö

Toimimme aktiivisena verkostojen rakentajana niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Toimimme myös Suomen viestinviejinä kansainvälisesti laatuasioissa.


Rehellisyys

Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys ovat meillä vakiintuneita toimintatapoja, joista emme tingi.


Hyvinvointi

Osaava, motivoitunut ja iloinen henkilöstö on erinomaisen toimintamme perusedellytys. Luomme toiminnallamme hyvinvointia myös ulospäin.