Yhteistyö ja kansainvälisyys

Laatukeskus on verkottunut kansainvälisesti paitsi jäsentensä ja yhteistyökumppaniensa myös useiden laatua edistävien organisaatioiden kautta. 

Kansallinen yhteistyö

Yhteistyö on tuloksia tuovan laatukulttuurin aikaansaamisessa elinehto. Kestävän kansallisen kilpailukyvyn edistämisessä kumppaninamme on suuri joukko aktiivisia organisaatioita. Merkittävin yhteistyökumppanimme on Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM).  Lisäksi teemme yhteistyötä erilaisten asiakastilaisuuksien, seminaarien ja benchmarking-hankkeiden järjestämisessä seuraavien organisaatioiden kanssa:

 • BIA, Business Improvement Architects
 • Business Excellence Solutions, Ltd
 • Efek
 • EK, Elinkeinoelämän keskusliitto
 • Finpro / Matkailun edistämiskeskus
 • Deloitte
 • Innotiimi
 • Kunnossapitoyhdistys
 • Maneggiare
 • Novetos
 • QPR Software Oy
 • Persona Global
 • SEFK
 • Suomen Kuntaliitto
 • Teknologiateollisuuden TRIO-ohjelma
 • Wakaru
   

Kansainvälinen yhteistyö laatuorganisaatioiden kanssa

Etelä-Amerikkalainen sisarorganisaatiomme Panamassa
http://www.laqi.org/

European Foundation for Quality Management, EFQM
- Laatukeskus on National Partner; edistää systemaattisen kehittämisen työkalujen käyttöä, osallistuu Excellence-mallien kehittämiseen

American Society for Quality, ASQ
- Laatukeskus on World Partner; maailmanlaajuinen, säännöllinen yhteydenpito ja tapaamiset, laatutrendien seuranta

European Organisation for Quality, EOQ
- Laatukeskus on avainjäsen; eurooppalaisen laatutyön trendien seuranta

Center for Ledelse (Danish Centre for Leadership)
- verkostoitumishankkeita, keskinäistä oppimista parhaista käytännöistä
- Pohjoismainen laatuinnovaatio -kilpailu

Swedish Institute for Quality - SIQ
- verkostoitumishankkeita, keskinäistä oppimista parhaista käytännöistä
- Pohjoismainen laatuinnovaatio -kilpailu

European Society for Quality in Healthcare
- Suomen Laatuyhdistys ry on jäsenenä ja toiminta toteutetaan Terveydenhuoltojaoksen kautta, jossa puheenjohtajana on Pirjo Berg, Nordic Healthcare Auditing Oy

 

 

 

Lisätietoja:

 

LAATUKESKUS
EXCELLENCE FINLAND

Tani Järvinen
Toimitusjohtaja
040 844 57656
tani.jarvinen@laatukeskus.fi


 

Tulostettava sivu

YHTEYSTIEDOT

LAATUKESKUS
EXCELLENCE FINLAND
Keilaranta 16
02150 ESPOO
Tel  +358 207 791 470
e-mail info@laatukeskus.fi

Visiomme

Suomi kasvaa laadukkaasti.

 

ARVOMME

Erinomaisuus. Olemme erinomaisuuden lipunkantaja Suomessa. Kehitymme ja kehitämme muita kohti erinomaisuutta.
Yhteistyö.
Toimimme aktiivisena verkostojen rakentajana niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Toimimme myös Suomen viestinviejinä kansainvälisesti laatuasioissa.
Rehellisyys
. Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys ovat meillä vakiintuneita toimintatapoja, joista emme tingi.
Hyvinvointi. Osaava, motivoitunut ja iloinen henkilöstö on erinomaisen toimintamme perusedellytys. Luomme toiminnallamme hyvinvointia myös ulospäin.