Suomen kilpailukyvyn nostamisessa on kyse halusta ja asenteesta

Laadun näkeminen strategisesti tärkeänä ominaisuutena ja merkittävänä kilpailutekijänä parantaisi Suomen asemaa kansainvälisessä kilpailussa. Tässä onnistuneet suomalaiset organisaatiot ja laatuasiantuntijat palkittiin Suomen Laatuyhdistys ry:n järjestämässä Excellence Finland -tilaisuudessa maailman laatupäivänä 14.11.2013

– Keskitymme helposti puhumaan jatkuvan parantamisen ja kilpailukyvyn kehittämisestä teknisistä lähtökohdista. Käytännössä arki ja työn kokonaisuuksien monimuotoisuus tuovat kuitenkin haasteita, joissa pelkät hyvät työvälineet ja teoria eivät riitä. Suomalaisen laadun ja kilpailukyvyn nostamisessa onkin paljolti kyse halusta ja asenteesta, korostaa Suomen Laatuyhdistyksen toimitusjohtaja Tani Järvinen.

Suomen Laatuyhdistyksen jokavuotinen Excellence Finland -laatupalkintokilpailu kannustaa organisaatioita kehittämään toimintaansa systemaattisesti ja auttaa omaksumaan laadun strategisesti tärkeänä ominaisuutena ja merkittävänä kilpailutekijänä.

Recognized for Excellence -tunnustus annettiin tänä vuonna ammatillista koulutusta ja kuntoutusta tarjoavalle Kiipulasäätiölle. Laatukeskuksen kouluttama arvioijaryhmä piti Kiipulan vahvuuksina tiimeihin perustuvaa itseohjautuvaa työtapaa, laajaa kansainvälistä yhteistyöverkostoa, kehitysmyönteisyyttä ja helposti lähestyttävää johtoa. Kiipulan tärkein motiivi kilpailuun osallistumiselle oli halu edelleen kehittää toimintaansa.

– Olemme hyvä esimerkki yleishyödyllisestä organisaatiosta kiristyvillä markkinoilla. Perinteisesti koulutuksen ja kuntoutuksen kentillä ei ole puhuttu bisneslogiikan mukaisesti tehokkuudesta, asiakkuudenhallinnasta, innovoinnista tai markkinoinnista, mutta juuri näitä alueita meidänkin tulisi nyt parantaa, pohtivat tunnustuksen vastaanottaneet Kiipulasäätiön toimitusjohtaja Juhani Törmä ja vt. laatukoordinaattori Petteri Ora.

Yhdysvaltalainen Suomessa asuva pitkän linjan laatuasiantuntija Gregory Watson on mediassa moittinut, etteivät suomalaiset johtajat ymmärrä laatua. Hän kertoi tuntevansa ylpeyttä palkitessaan seitsemän uutta arvostetun Master Black Belt -koulutuksen läpikäynyttä suomalaista laatuasiantuntijaa.

– Suomi tarvitsee tällaista kompetenssia. He ovat seuraavia laatujohtajia ja vaikuttavat siihen, minkälaiseksi suomalainen laatu ja kilpailukyky muodostuvat.

Master Black Belt, Bronze Level

Martti Mattila, ABB Drives, Quality engineer
Mikko Porter, Lahti University of Applied Sciences, Projektipäällikkö
Samuli Puhakka, Orion, Production Manager

Master Black Belt, Silver Level

Simo Salminen, Nordic process improvement Oy, Master Black Belt

Master Black Belt, Gold Level

Markku Nieminen, Vaisala, Group Quality Manager
Benjamin Nilsson, Kemira, Kehityspäällikkö
Petri Rantala, Vacon, Vice President

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Tani Järvinen, Suomen laatuyhdistys, puh. 040 844 5767, etunimi.sukunimi@laatukeskus.fi

Suomen Laatuyhdistys ry

Suomen Laatuyhdistys on vuodesta 1966 toiminut jäsenorganisaatio, jonka jäseninä on n. 500 merkittävää yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioita. Olemme riippumaton ja voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, jonka missiona on suomalainen kilpailukyky.

www.laatukeskus.fi

Excellence Finland

Excellence Finland -kehitysohjelma kannustaa organisaatioiden toiminnan systemaattiseen kehittämiseen. Ohjelman kaikilla tasoilla (kartoitus, arviointi ja finaali) tunnistetaan organisaation vahvuudet ja kehityskohteet ja osallistuja saa kirjallisen palauteraportin suorituskyvystään. Kehitysohjelma perustuu kymmenien tuhansien organisaatioiden käyttämään EFQM Excellence -malliin.

World Quality Day - Maailman laatupäivä

Marraskuun toinen torstai omistetaan laadulle joka vuosi ympäri maailmaa. Maailman laatupäivää vietettiin tänä vuonna 25. kerran. Laatupäivän ympärille järjestetyissä seminaareissa etsitään ajatuksia siitä, miten jatkuvaa parantamista voisi edistää konkreettisin keinoin. Hyödyntämiskohteita ovat mm. liiketoiminta, teknologia ja organisaatiokulttuureiden kehittäminen.

Tulostettava sivu

YHTEYSTIEDOT

LAATUKESKUS
EXCELLENCE FINLAND
Keilaranta 16
02150 ESPOO
Tel  +358 207 791 470
e-mail info@laatukeskus.fi

Visiomme

Suomi kasvaa laadukkaasti.

 

ARVOMME

Erinomaisuus. Olemme erinomaisuuden lipunkantaja Suomessa. Kehitymme ja kehitämme muita kohti erinomaisuutta.
Yhteistyö.
Toimimme aktiivisena verkostojen rakentajana niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Toimimme myös Suomen viestinviejinä kansainvälisesti laatuasioissa.
Rehellisyys
. Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys ovat meillä vakiintuneita toimintatapoja, joista emme tingi.
Hyvinvointi. Osaava, motivoitunut ja iloinen henkilöstö on erinomaisen toimintamme perusedellytys. Luomme toiminnallamme hyvinvointia myös ulospäin.