Hankkeet

BEQUAL.net – BEQUAL-työkalun käyttöönotto ja ammatillisen aikuiskoulutuksen laadunvarmistuksen käytäntöyhteisön rakentaminen

Mikä on BEQUAL.net?

Bequal.net on Erasmus+ KA2 –projekti, jonka tarkoituksena on kehittää ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten laadunvarmistusta edistämällä itsearviointia, laadun benchmarkkausta ja verkostoitumista.

Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen (EQAVET) pohjalta on laadittu itsearviointityökalu, joka on käytössä jo 12 maassa, ja käyttöä ollaan laajentamassa Latviaan, Tšekin tasavaltaan ja Suomeen.

Projektin kohteena ovat:

  • ammatillisen aikuiskoulutuksen tarjoajat
  • päättäjät ja konsultit

 

Mitä hyötyä tästä on teille?

Ammatillisen aikuiskoulutuksen tarjoajat

  • käyttävät benchmarkkaustyökalua toimintansa arvioimiseksi EQAVET:n laatuympyrän neljän vaiheen mukaisesti, mikä auttaa löytämään niin vahvuuksia kuin heikkouksia organisaatiossa,
  • oppivat muiden organisaatioiden parhaista toimintatavoista tavoitteidensa saavuttamiseksi tehokkaasti,
  • jakavat organisaationsa parhaita toimintatapoja
  • osallistuvat maassaan järjestettäviin tapahtumiin,
  • saavat sivulta www.bequal.info monipuolista tietoa laadunvarmistuksesta ammatillisessa aikuiskoulutuksessa.

 

Päättäjät ja konsultit

  • saavat sivulta www.bequal.info uusimmat tilastot kansallisella ja koko Euroopan tasolla.

 

Suomen laatuyhdistys ry on vuonna 1966 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatujohtamista ja laadunhallintaa, ja elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon toiminnan ja tuotteiden laadun, sekä kilpailukyvyn parantamista. Tavoitteena on maamme kansainvälisen kilpailukyvyn jatkuva paraneminen.

Address: Keilaranta 16, 02150 ESPOO
Phone: +358 207 791 470
info@laatukeskus.fi
Lisätietoa: www.bequal.info
Seuraa Facebookissa

Tulostettava sivu

YHTEYSTIEDOT

LAATUKESKUS
EXCELLENCE FINLAND
Keilaranta 16
02150 ESPOO
Tel  +358 207 791 470
e-mail info@laatukeskus.fi

Visiomme

Suomi kasvaa laadukkaasti.

 

ARVOMME

Erinomaisuus. Olemme erinomaisuuden lipunkantaja Suomessa. Kehitymme ja kehitämme muita kohti erinomaisuutta.
Yhteistyö.
Toimimme aktiivisena verkostojen rakentajana niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Toimimme myös Suomen viestinviejinä kansainvälisesti laatuasioissa.
Rehellisyys
. Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys ovat meillä vakiintuneita toimintatapoja, joista emme tingi.
Hyvinvointi. Osaava, motivoitunut ja iloinen henkilöstö on erinomaisen toimintamme perusedellytys. Luomme toiminnallamme hyvinvointia myös ulospäin.