Ajankohtaista

SUOMEN ASIAKASTIETO ON SUOMEN PARAS MYYNTIORGANISAATIO 2016

Pitkäjänteinen panostus myyntiin ja markkinoinnin osaamiseen kannattaa. Tämä paljastui seitsemättä kertaa järjestetyssä Suomen Paras Myyntiorganisaatio -kilpailussa, jonka tavoite on edistää myyntikulttuuria sekä lisätä myyntityön arvostusta Suomessa. Loppusuoralla finaalissa olivat Suomen Asiakastieto, Kamux ja Siili Solutions. Kamux palkittiin tunnustuksella erinomaisesta myyntihengestä ja Siili Solutions sai kilpailussa kunniamaininnan asiakaskeskeisestä myynnin kehittämisestä. Suomen Paras Myyntiorganisaatio 2016 -tittelin voitti Suomen Asiakastieto Oy.

Myyntijohtaja Mikko Karemo Suomen Asiakastiedolta koosti Laatukeskuksen Juha Tammen haastattelussa omia ajatuksiaan seuraavasti: ”Aloitimme 5 vuotta sitten miettimään mitä halutaan tehdä ja mihin päästä. Kehittämisessä lähdettiin liikkeelle perusasioista ja kehitettiin prosesseja. Samalla kiinnitettiin huomiota myynnin tehokkuuteen ja vauhtiin. Laadullinen kehittäminen oli vuorossa seuraavaksi ja halusimme ottaa myös internetin haltuun. Asiakastiedon portaalissa on nyt 500 000 kävijää kuukaudessa. Henkilöstön muutokseen mukaan saaminen lähti liikkeelle avoimen rehellisestä kommunikaatiosta ja yhteisistä tavoitteista. Nyt juhlitaan!”  

”Asiakastieto on luotettava kumppani, jonka palvelut toimivat erittäin hyvin asiakkaan arjessa. Myynnillinen tekeminen on parantunut vuosien myötä ja tekeminen on proaktiivista”, kommentoivat palautteessaan yrityksen asiakkaat. ”Asiakastieto on kehittänyt myyntiään systemaattisesti usean vuoden ajan. Myynti ja markkinointi on organisoitu selkeiksi kokonaisuuksiksi asiakkaiden ympärille. Myynnin johtamisjärjestelmä on oppikirjan mukainen ja systemaattinen myynnin tekeminen tuottaa tuloksia. Huomion arvoista on myös se, että yrityksen toiminta on poikkeuksellisen kannattavaa. Paljon on tehty, mutta kehityshakuinen toimija tunnistaa toiminnassaan edelleen kehitettävää”, toteaa voittajavalinnan suorittaneen Laatukeskuksen Myynti & Markkinointi Forum -jaoksen ohjausryhmän puheenjohtaja Tarmo Kekki.

Suomen Paras Myyntiorganisaatio on B-to-B-yrityksille suunnattu kilpailu, joka tähtää suomalaisen myyntiosaamisen kehittämiseen ja arvostuksen lisäämiseen. Osallistujat kaikille yrityksille avoimeen kilpailuun kerätään verkossa annettavien yritysehdotusten perusteella. Suomen parhaan myyntiorganisaation arviointi tehdään ketterään myynnin xRay-analyysiin perustuen. Aiempina vuosina voittoa ovat juhlineet 3 Step IT (2015), Elisa Yritysasiakkaat (2014), Canon (2013), SKF (2012), DHL Express (2011) ja Martela Suomi (2010). Suomen Paras Myyntiorganisaatio -valinnan suoritti Laatukeskuksen Myynti & Markkinointi Forumin ohjausryhmä.

Lisätietoja:

Tarmo Kekki, Suomen Paras Myyntiorganisaatio Oy, Myynti & Markkinointi Forumin puheenjohtaja,
puh. 040 728 4720, tarmo.kekki@suomenparasmyyntiorganisaatio.fi

Mikko Karemo, Suomen Asiakastieto Oy, Myyntijohtaja, puh. 0400 772 666, mikko.karemo@asiakastieto.fi

 


QUALITY INNOVATION AWARDIN VUODEN 2016 KANSAINVÄLISET VOITTAJAT JULKISTETTU

Volvo Construction Equipment: Tulevaisuuden kuljetuskonsepti voitti vuoden 2016 pääpalkinnon!

Innovation of Innovations -palkinnon voitti Ruotsia edustava Volvo Construction Equipment HX1 – Future Hauler -konseptillaan. HX1 liikkuu autonomisesti sähköisen voimansiirron avulla. Tähän mennessä HX1:n on osoitettu vähentävän hiilidioksidipäästöjä 95 % ja pienentävän välineen omistuskustannuksia jopa 25 %.

Palkintojen voittajat läpäisivät tiukan arviointiprosessin, jossa arvioitiin innovaation uutuusarvoa, käytettävyyttä, kehittävyyttä, asiakasystävällisyyttä ja tehokkuutta. Kansallisten laatuyhdistysten johtajisto valitsi voittajat tarkkaan määritellyn äänestysprosessin mukaisesti.

Tämän järjestyksessä kymmenennen Quality Innovation Award -kilpailun järjesti Laatukeskus yhdessä muiden osallistujamaiden kansallisten laatuyhdistysten kanssa. Suomen lisäksi kilpailun osallistujamaita olivat Viro, Ruotsi, Latvia, Unkari, Tšekki, Kazakstan, Israel, Baskimaa, Liettua ja Kiina.

Kilpailuun lähetettiin yhteensä 352 innovaatiota, joista 18 palkittiin 2.2.2017 Tšekin Prahassa pidetyssä palkintoseremoniassa. Osallistujamaiden suurlähettiläät jakoivat voittajille presidentti Sauli Niinistön allekirjoittamat kunniakirjat.

Lisätietoja:http://www.qualityinnovation.org tai

LAATUKESKUS
EXCELLENCE FINLAND

Tani Järvinen
Toimitusjohtaja
puh. 040 844 5767
tani.jarvinen@laatukeskus.fi

 

Palkintojen voittajat:

 

Innovation of Innovations

Volvo Construction Equipment - HX1 - Future Hauler -konsepti / Ruotsi

Uusi vallankumouksellinen automatisoitu kuljetuskonsepti. HX1 liikkuu autonomisesti sähköisen voimansiirron avulla. Tähän mennessä HX1:n on osoitettu vähentävän hiilidioksidipäästöjä 95 % ja pienentävän välineen omistuskustannuksia jopa 25 %. Uusi kuljetuskonsepti on kehitetty yhdessä Volvon avainasiakkaiden kanssa, yhteistyökumppanina Ruotsin energiaviranomainen.

 

Business Innovations -sarja (mikro- & startup-yritykset)

Palkinnon voittaja - NOOA Global - NOOA / Suomi

NOOA on sovellusalustapalvelu, jonka avulla yrityksen johto voi hallita organisaatiomuutosta pelillistämisen ja osallistamisen avulla. Palvelu perustuu vankkaan asiakaskokemuksen kehittämisstrategioiden tuntemukseen sekä pitkään kokemukseen organisaatiomuutosten läpiviemisestä ja niihin liittyvien mittareiden kehittämisestä. NOOA:n ansiosta käyttäjä saa aikaan parempia tuloksia nopeammin, ja sen avulla muutosprosessi on läpinäkyvämpi ja helpommin mitattavissa.

 

Kunniamaininta – Quality Line Production Technology Ltd - QualityLine Real-Time Manufacturing Intelligence -teknologia (QRMI-teknologia) / Israel

QualityLine Real-Time Manufacturing Intelligence eli QRMI-teknologia mahdollistaa tuotannon valvonta- ja älyteknologian liittämisen mihin tahansa olemassa olevaan tuotantolinjaan elektroniikkateollisuudessa, minkä ansiosta tuotantolinjan tuotanto kasvaa, kustannukset pienenevät ja tehokkuus lisääntyy.

 

Business Innovations -kategoria (pk-yritykset)

Voittaja – AccuBeat Ltd - TIME FIREWALL – innovatiivinen ratkaisu turvalliseen GPS-pohjaiseen aikasynkronointiin / Israel

TIME FIREWALL on AccuBeatin kehittämä innovatiivinen laite, jonka avulla voidaan tunnistaa väärennöshyökkäykset ja joka mahdollistaa GPS-vastaanottimien turvallisen aikasynkronoinnin. Laite suojaa GPS-järjestelmän aikasignaalin näiltä vaaroilta.

 

Kunniamaininta – DAK Steel Construction Ltd. – Innovatiiviset liikenneturvallisuutta parantavat tuotteet / Unkari

DAK Steel Construction Ltd. on kehittänyt kilpailukykyisen tuoteperheen, joka koostuu kevyistä mutta turvallisista teräksisistä tiekalusteista. Kalusteet ovat yhteensopivia jo käytössä olevien kalusteiden kanssa. Kehitystyössä oli keskeistä tuotteiden yksinkertaisuus, elementtien vähäisyys, helppo asennus ja huolto, mitkä kaikki alentavat tienhoidon kustannuksia.

 

Business Innovations -sarja (Suuret yritykset)

Voittaja – SKODA JS, a.s. - Neutronivuoantureiden ja/tai termoparien poistojärjestelmä / Tšekki

Laitteen tarkoituksena on erottaa ja hävittää neutronivuoantureiden ja termoparien toimimattomat kanavat ydinreaktorin suojaputkistosta.

 

Kunniamaininta - Metsä Fibre Oy - Tulevaisuuden tehtaat -toimintamalli / Suomi

Tulevaisuuden tehtaat on uudenlainen tuotannollinen toimintamalli. Se perustuu jaettuun johtajuuteen ja itseohjautuviin tiimeihin, ja siinä korostuu tuotanto-organisaation asiakaskeskeinen toimintatapa.

 

Julkisen sektorin innovaatiot

Voittaja - Espoon kaupunki – Ropsu-robotti, Espoon ensimmäinen digitaalinen kotiavustaja / Suomi

Kotiapuprojektissa kehitettiin ohjelmistorobotti korvaamaan ihmisen tekemää työtä. Projektin tulosten perusteella ollaan aikeissa tehdä päätös digitaalisen työvoiman käytöstä tarkkuutta vaativissa tehtävissä.

 

Kunniamaininta – Bezeq - "Smart Places"- Smart Urban Management Framework / Israel

Smart Places on innovatiivinen ratkaisu nykyaikaisten kunnallispalveluiden tuottamiseen, ja sen tavoitteena on parantaa asukkaiden saamia julkisia palveluita. Smart Places -ratkaisu tukee kunnallispalveluiden parantamista ja tehostamista nyt ja tulevaisuudessa.

 

Potentiaaliset innovaatiot

Voittaja – Volvo Construction Equipment - HX1 - Future Hauler -konsepti / Ruotsi

Uusi vallankumouksellinen automatisoitu kuljetuskonsepti. HX1 liikkuu autonomisesti sähköisen voimansiirron avulla. Tähän mennessä HX1:n on osoitettu vähentävän hiilidioksidipäästöjä 95 % ja pienentävän välineen omistuskustannuksia jopa 25 %. Uusi kuljetuskonsepti on kehitetty yhdessä Volvon avainasiakkaiden kanssa, yhteistyökumppanina Ruotsin energiaviranomainen.

 

Kunniamaininta – Hospital Santiago (OSAKIDETZA) – Välineistö positroniemissiotomografia- eli PET-kuvantamiseen perustuvaan biopsiaan / Baskimaa

Laitteen avulla näytteenottoneula voidaan ohjata tarkasti kohteeseensa PET-kuvantamista hyödyntäen. Järjestelmä sisältää stereotaktisen laitteiston ja ohjelmiston, joka esittää neulan sijainnin virtuaalisesti, jolloin näyte voidaan ottaa tarkasti.

 

Sosiaali- ja terveysalan innovaatiot

Voittaja - NovellusDX - Functional Annotation for Cancer Treatment (FACT; funktionaalinen annotointi syövän hoidossa) / Israel

Uusi solupohjainen syövän diagnosointimenetelmä, joka tukee kliinistä päätöksentekoa syövän hoidossa. Kyseessä on määritys, jonka avulla löydetään tunnetut ja tuntemattomat aktiiviset geenimutaatiot sekä niiden lääkevaste ja joka tuottaa funktionaalista tietoa lääkäreille hoitovaihtoehtoja valittaessa sekä biolääketieteen yrityksille lääkekehitystyötä varten.

 

Kunniamaininta - FEKOOR Coordinating Federation for Persons with Functional and Organic Disabilities of Bizkaia – FEKOOR-ETXEGOKI Sosiaalinen ja tekninen innovaatio, joka tukee vammaisten asumispalveluita / Baskimaa

Liikuntavammaisille suunnattuja asuntoja, joissa on räätälöidyt apujärjestelmät ja automatisoidut tuki- ja hallintalaitteistot tukemaan asukkaan itsenäistä asumista ja sosiaalista toimintaa.

 

Kunniamaininta - Vilnan yliopistollinen sairaala – Vihreä linja -palvelun kehittäminen aivohalvauspotilaita varten ja sen käyttöönotto päivittäisessä hoitotyössä / Liettua

Vihreä linja on palvelu, joka mahdollistaa aivohalvauspotilaan hoidon välittömän käynnistymisen, mikä on ensisijaisen tärkeää aivohalvauspotilaiden hoidon kehittämisessä.

 

Koulutusalan innovaatiot

Voittaja - Espoon kaupunki – Koulu palveluna -kokeilu – lukio-opetusta Aalto-yliopiston kampuksella / Suomi

Koulun kehittäminen oppimistilanteiden kautta, ei pelkkänä rakennuksena. Joustavat oppimistilat on sijoitettu yliopistokampukselle, ja oppiminen tapahtuu interaktiivisesti resursseja jakamalla.

 

Kunniamaininta - YFU Estonia -kansalaisjärjestö - Smart YFU (Nutikas YFU) / Viro

“Älykäs YFU” on työkalu, jonka avulla voidaan kohdentaa vapaaehtoistyöntekijöiden osaaminen, työtehtävät ja odotukset ja siten arvioida ja monipuolistaa heidän taitojaan ja auttaa heitä tiedostamaan oma osaamisensa ja tietämyksensä.

 

Kunniamaininta - Latvian oikeustieteellinen koulutuskeskus - Keskuksen kehittämä räätälöitävä koulutustietojärjestelmä / Latvia

Koulutustietojärjestelmä on sovellus, jonka avulla hallitaan seminaari-ilmoittautumisia ja tuotetaan välittömiä seminaariarviointeja. Sovellus toimii myös ääni- ja videoluentojen ja muiden oppimismateriaalien kirjastona, ja sen avulla voidaan kerätä ja analysoida tarvittavat osallistumistiedot raportointia varten. Sovellusta voi käyttää myös oppilaitoksen hallinnon suunnittelutyökaluna.

 

Vastuulliset ja uudistuvat innovaatiot

Voittaja - Beijing Research Institute of Precision Mechatronics and Controls - 6 vapausasteen (6 DOF) erityisen tarkka robottikäsi avaruusromun siivoamiseen / Kiina

Kuuden vapausasteen tarkka robottikäsi, joka perustuu digitaaliseen suunnittelumenetelmään ja edistyksellisiin simulaatiotyökaluihin, on suunniteltu siivoamaan avaruusromua Maan kiertoradalta.

 

Kunniamaininta - HungaroControl Pte. Ltd. Co. - Unkarin vapaiden reittien ilmatila / Unkari

Unkarin vapaiden reittien ilmatila (Hungarian Free Route Airspace; HUFRA) on konsepti, joka noudattaa yhteiskuntavastuuohjelman periaatteita ja jossa on kiinnitetty erityistä huomiota ympäristösuojelullisiin näkökohtiin. HungaroControl Pte.Ltd. on vapauttanut ensimmäisenä Euroopassa koko reitinaikaisen ilmatilan kiinteistä reiteistä kehittämänsä teknologian avulla.

 

 

 

 
 
Lehdistötiedote 2.12.2016 Suomen laatuyhdistys ry
 
Vuoden 2016 parhaat suomalaisinnovaatiot valittu, voittajien joukossa mm. nyhtökaura ja koulu palveluna -kokeilu
Gold & Green Foodsin nyhtökaura ja Espoon kaupungin koulu palveluna -kokeilu ovat esimerkkejä vuoden 2016 parhaista suomalaisinnovaatioista. Suomen Laatuyhdistys ry:n vuotuisessa palkintoseremoniassa tunnustusta saivat maan parhaiksi arvioidut palvelu- ja tuoteinnovaatiot sekä toimintansa kehittämisessä parhaiten menestyneet organisaatiot.
 
Suomen Laatuyhdistys ry:n järjestämien laatu- ja innovaatiokilpailujen tavoite on sekä jakaa ansaittua huomiota voittajille että kannustaa suomalaisorganisaatioita määrätietoisesti kehittämään toimintaansa.
Yritykset ja organisaatiot kilpailivat Parempaa työelämää -tunnustuksesta, Quality Innovation Award -palkinnosta, EFQM Committed to Excellence- sekä EFQM Recognised for Excellence -tunnustuksista ja Suomen laatupalkinnosta. Palkinnot jaettiin Helsingissä torstaina 1.12. Lista kaikista voittajista ja lisätietoja kilpailusarjoista tiedotteen lopussa.
 
– Suomalaisen huippulaadun kärki on korkealla, mutta kapea. Lisäksi yritykset pitävät innovaatioidensa kanssa turhan matalaa profiilia. Tarvitsemme yhä enemmän voittajien kaltaisia organisaatioita, jotka pyrkivät määrätietoisesti erinomaisuuteen ja rohkeasti kertomaan saavutuksistaan. Pidän kuitenkin hyvänä kehityksenä sitä, että etenkin julkinen sektori on aktivoinut innovaatiotoiminnassa ja kehittää ennakkoluulottomasti uutta, kommentoi Suomen Laatuyhdistys ry:n toimitusjohtaja Tani Järvinen.
 
– Käynnissä on neljännen teollisen vallankumouksen sysäämä myllerrys, joka tulee poistamaan perinteisiä töitä varovaisen arvion mukaan 50 prosenttia viiden vuoden sisällä. Tulevaisuudessa hyvinvoinnin määrittelee se, kuinka hyvin pystytään sopeutumaan muuttuvaan maailmaan. Mielestäni Suomessa pitäisi katsoa tulevaisuuteen positiivisesti Slush-hengessä. Tänään palkitut organisaatot ovat esimerkkejä tulevaisuuden tarpeisiin valmistautumisesta, kuvaili Keynote -puheen pitänyt kansanedustaja Alexander Stubb.
 
Suomalaiset laatutyön ammattilaiset yhteen koonnut tilaisuus huipentui Suomen laatupalkinnon myöntämiseen Oy Botnia Mill Service Ab:lle, joka on tuloksellisesti kehittänyt toimintaansa ja parhaita käytäntöjä. Lisäksi Suomen Messusäätiö myönsi voittajatiimille 30 000 euron suuruisen rahapalkinnon.
 
Lisätietoja:
 
Suomen Laatuyhdistys ry, Tani Järvinen, toimitusjohtaja tani.jarvinen@laatukeskus.fi www.laatukeskus.fi
 
 
TASAVALLAN PRESIDENTIN TERVEHDYS
 
Suomen Laatuyhdistys on vuodesta 1966 lähtien tehnyt arvokasta työtä Suomen menestymisen puolesta edistämällä laatuajattelua sekä jatkuvaa toiminnan parantamista suomalaisissa yrityksissä ja organisaatioissa.
 
Laatuyhdistyksen 50-vuotisjuhlavuoden teema on ”Kilpailukyky on valinta!”. Suomi tekee ja on tehnyt valintansa johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti monin eri tavoin. Jos katsomme kansainvälisiä vertailuja, niin niiden perusteella olemme myös paljossa onnistuneet. Arvioiden mukaan olemme maailman vakain maa, meillä ei ole korruptiota ja täällä asuu myös onnellisia ja luovia ihmisiä. Suomi on vahva ja kilpailukykyinen yhteiskunta, ja meiltä löytyy myös paljon tulevaisuuden mahdollisuuksia.
 
Suomen menestys ei ole missään nimessä sattuma, vaan se on joka päivä työpaikoillamme tehtävän kovan työn tulosta. Siihen tarvitaan rohkeutta ja luovuttaa, mutta myös riskinsietokykyä. Erityinen vastuu Suomen menestymisestä lankeaa luonnollisesti yrityksillemme ja organisaatioillemme, joissa jatkuva parantaminen pitää näkyä joka hetki niin toiminnassa kuin johtamisessakin.
 
Onnistumisen tarinat ja esimerkit motivoivat ja inspiroivat toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Suomen laatupalkintokilpailu on vuodesta 1971 lähtien nostanut esiin työssään onnistuneita.
Haluan onnitella tämän vuoden Suomen laatupalkintokilpailun voittajaa, Oy Botnia Mill Service Ab:tä johdonmukaisesta työstä organisaation toiminnan kehittämisessä.
 
Toivotan onnea ja menestystä myös kaikille tässä juhlatilaisuudessa palkituille organisaatioille, Parempaa työelämää -tunnustuksen voittajalle sekä kansainvälisen Laatuinnovaatiokilpailun voittajille.
 
Sauli Niinistö
Tasavallan presidentti
 
 
Suomen Laatuyhdistys ry:n vuoden 2016 ansiomerkit ja kunniajäsenyydet

 

Suomen Laatuyhdistys ry:n hallitus on EOQ -kongressin juhlaillallisella 1.6.2016 myöntänyt seuraavat hopeiset ja kultaiset ansiomerkit sekä Suomen Laatuyhdistyksen kunniajäsenyydet.

Vuonna 1976 Suomen Laatuyhdistys ry myönsi ensimmäisen kunniajäsenyyden. Kunniajäseneksi nimettiin teknillisen korkeakoulun professori Olli Lokki, joka oli Suomen Laatuyhdistys ry:n perustamisaloitteen tekijä.  Kultaisia ansiomerkkejä on vuodesta 1976 myönnetty 43 henkilölle ja hopeisia ansiomerkkejä 118 henkilölle. Kunniajäsenyyksiä on kaiken kaikkiaan myönnetty 18 henkilölle.

Hopeinen ansiomerkki 2016

Seppo Aholle tunnustuksena pitkästä urasta laadun parissa vaikuttaen oman organisaationsa sekä suomalaisen laadun kuvaan positiivisesti maailmalla.

Marianne Annanollille tunnustuksena aktiivisesta toiminnasta EFQM-mallin parissa sekä arvioijana toimimisesta useiden vuosien ajan niin omassa organisaatiossa kuin Laatukeskuksen ulkoisissa arvioinneissa ja laatupalkintokilpailussa.

Kirsti Nopaselle tunnustuksena aktiivisesta toiminnasta EFQM-mallin parissa sekä arvioijana useiden vuosien ajan niin omassa organisaatiossa kuin Laatukeskuksen ulkoisissa arvioinneissa ja laatupalkintokilpailussa.

Maija Vaismaalle tunnustuksena aktiivisesta toiminnasta EFQM-mallin parissa sekä arvioijana useiden vuosien ajan niin omassa organisaatiossa kuin Laatukeskuksen ulkoisissa arvioinneissa ja laatupalkintokilpailussa.

Jukka Öbergille tunnustuksena pitkästä urasta laadun ja toiminnan kehittämisen parissa, vaikuttaen positiivisesti oman organisaationsa ja Laatuyhdistyksen yhteistyöhön.

Keijo Mäenpäälle tunnustuksena arvioijana ja pääarvioijana toimimisesta Laatukeskuksen ulkoisissa arvioinneissa ja laatupalkintokilpailussa.

Kultainen ansiomerkki 2016

Herkko Pesoselle tunnustuksena aktiivisesta ja pitkäaikaisesta toiminnasta niin toiminnan kehittämisen kuin Suomen Laatuyhdistyksen parissa.

Ahti Manniselle tunnustuksena oman organisaationsa ohjaamisesta Suomen Laatupalkintokilpailun voittoon kehittäen toimintaa aktiivisesti laatukärki edellä. Työuransa jälkeen jatkanut aktiivisesti myös Suomen Laatuyhdistyksen hallituksessa.

Timo Karttuselle tunnustuksena pitkästä urasta oman organisaation toiminnan kehittämisessä erityisesti turvallisuus- ja riskipuolella. Timo on myös pitkään ollut yhdistyksen toiminnan tukena muun muassa jäsenpalvelutoimikunnan jäsenenä.

Harry Nyströmille tunnustuksena vannoutuneesta EFQM-mallin käyttämisestä ja mallin hyödyntämisestä johtamisessaan. Hän on ohjannut organisaationsa muun muassa Laatupalkintokilpailun voittoon. Lisäksi Harry on antanut Suomen Laatuyhdistykselle osaamistaan toimimalla yhdistyksen hallituksessa.

Kunniajäsenyys 2016

Noriaki Kano, Professor Kano has done a remarkable career in quality. He is a world announced leading authority in the field. We have been lucky to have him visiting Finland on several occasions and helping Finnish organizations to be better. We are honored to have him as a Honorary member in Finnish Quality Association.

Erkki Virtaselle tunnustuksena pitkän uran aikana tehdystä merkityksellisestä ja erittäin tärkeästä työstä suomalaisen kilpailukyvyn ja suomalaisten organisaatioiden menestymisen edellytysten luomisessa. Hän on myös vaikuttanut positiivisesti Suomen Laatuyhdistyksen ja Työ- ja Elinkeinoministeriön väliseen yhteistyöhön.

Presidentti Tarja Haloselle tunnustuksena uransa aikana Suomen Laatuyhdistyksen toiminnan aktiivisesta tukemisesta. Presidentti Halonen on henkilökohtaisesti jakanut monelle suomalaiselle organisaatiolle muun muassa Suomen Laatupalkintokilpailun palkinnon useana vuotena. Yhdistykselle äärimmäisen tärkeää on ollut tuki suomalaisen yhteiskunnan huipulta, osoittaen yhdistyksen tekemän työn merkityksen suomalaiselle kilpailukyvylle.

 

Lisätietoja:

Suomen Laatuyhdistys ry
Tani Järvinen, toimitusjohtaja
puh. 040 844 5767
tani.jarvinen@laatukeskuskus.fi
www.laatukeskus.fi

 

Fujitsu Finland Oy voitti Excellence Finland -palkinnon
 

Suomen Tasavallan presidentin Sauli Niinistön allekirjoittama kunniakirja luovutettiin Excellence Finland -kilpailun voittajalle Finlandia-talossa pidetyssä palkintoseremoniassa Maailman laatupäivän yhteydessä.

– Olemme palkinnosta tavattoman ylpeitä. Suomen laadukkaimpien it-palveluiden rakentaminen ei ole ollut nopeuskilpailua, vaan palkinto on tunnustus 20 vuoden mittaisesta määrätietoisesta laatutyöstä, kommentoi Fujitsu Finlandin toimitusjohtaja Lasse Rautio.

Excellence Finland -kilpailu on yritysten ja muiden organisaatioiden välinen kilpailu, joka kannustaa osallistujia liiketoiminnan ja kilpailukyvyn systemaattiseen kehittämiseen. Osallistujille kilpailu on samalla koko toiminnan kattava ulkoinen asiantuntija-arviointi, joka perustuu EFQM Excellence -malliin. Suomen Laatuyhdistys ry on järjestänyt kilpailun vuodesta 1991 alkaen.

– Suomalaisen huippulaadun kärki on korkealla, mutta kapea. Tarvitsemme yhä enemmän Fujitsun kaltaisia organisaatioita, jotka pyrkivät määrätietoisesti erinomaisuuteen ja ovat tästä ylpeitä. Tarvitsemme vahvempaa tahtotilaa, joka syntyy avoimesta keskustelusta, kannustuksesta ja vahvoista verkostoista, peräänkuuluttivat palkinnon jakaneet Valtiokonttorin toimitusjohtaja Timo Laitinen ja Suomen Laatuyhdistys ry:n toimitusjohtaja Tani Järvinen.

 

EXCELLENCE FINLAND 2014 VOITTAJA

Excellence Finland -kilpailun 2014 voittaja on Fujitsu Finland Oy, jolle Excellence Finland voiton lisäksi myönnettiin kansainvälinen EFQM Recognised for Excellence -tunnustus viidellä tähdellä.

Lisäksi EFQM Recognised for Excellence -tunnustus neljällä tähdellä myönnettiin seuraaville organisaatioille:

Ammattiopisto Luovi
Oy Botnia Mill Service Ab

Riistavuoren monipuolinen palvelukeskus, Helsingin kaupunki
HKL-Raitioliikenne, Helsingin kaupunki
Helsingin kaupungin tarkastusvirasto, Helsingin kaupunki


EFQM Recognised for Excellence -tunnustus kolmella tähdellä myönnettiin seuraaville organisaatioille:

Etu-Töölön lukio, Helsingin kaupunki
Helsingin kaupungin rakennusvirasto, Helsingin kaupunki
Helsingin kaupungin Työterveyskeskus, Tyke

Suomalaisia toimijoita moititaan teknisyydestä ja ujoudesta

Maailman laatupäivässä esiintyneet suomalaiset talouselämän vaikuttajat olivat yksimielisiä siitä, että suomalaisen kilpailukyvyn edistämistä hidastavat julkisen ja yksityisen sektorin johtamisongelmat. Puhujien mukaan nämä näyttäytyvät vääriin asioihin keskittymisellä ja rohkeuden puutteena.

Suomalaiset organisaatiot esimerkiksi rakentavat teknisiä ominaisuuksia korostavia brändejä sen sijaan, että keskittyisivät asiakaskokemuksen kehittämiseen. Lisäksi tuotanto on yleisesti erotettu tuotekehityksestä, mikä vaikeuttaa laatutyötä. Johtajilla on myös haasteita rakentaa luovuutta ruokkivia ympäristöjä, joissa syntyneet ideat ja parannusehdotukset viedään tuotantoon.  

Vaikka keskustelu oli paikoin kriittistä, myönnettiin suomalaisilla olevan omat vahvuutensa. Viennin veturiksi ehdotettiin luotettavuutta, jota tukevat korkea koulutustaso, tasa-arvo, rehellinen arvopohja ja turvallinen ympäristö. Näitä vain pitäisi rohkeasti tuoda esiin.

 

Lisätietoja:

Suomen Laatuyhdistys ry
Tani Järvinen, toimitusjohtaja
tani.jarvinen@laatukeskus.fi
www.laatukeskus.fi

 

YHTEYSTIEDOT

LAATUKESKUS
EXCELLENCE FINLAND
Keilaranta 16
02150 ESPOO
Tel  +358 207 791 470
e-mail info@laatukeskus.fi

VISIOMME

Kansallinen tavoitteemme on menestyvä Suomi, joka perustuu mm. siihen, että Suomessa on jatkuvasti kasvava määrä johtamistaan ja toimintaansa pitkäjänteisesti kehittäviä organisaatioita. Johtamistaan ja toimintaansa kehittävät yhteisöt ovat muita valmiimpia reagoimaan ympäristön muutosten vaatimuksiin.

ARVOMME

Erinomaisuus. Olemme erinomaisuuden lipunkantaja Suomessa. Kehitymme ja kehitämme muita kohti erinomaisuutta. Verkostoituminen. Toimimme aktiivisena verkostojen rakentajana niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Toimimme myös Suomen viestinviejinä kansainvälisesti laatuasioissa. Rehellisyys. Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys ovat meillä vakiintuneita toimintatapoja, joista emme tingi.
Hyvinvointi. Osaava, motivoitunut ja iloinen henkilöstö on erinomaisen toimintamme perusedellytys. Luomme toiminnallamme hyvinvointia myös ulospäin.