Toimintapolitiikka

Me Laatukeskuksessa tuotamme palveluja, jotka auttavat asiakkaitamme ja jäseniämme pitkäjänteisesti kehittymään ja luomaan kilpailukykyä edistävää toimintakulttuuria. Tarjoamme henkilöstöllemme ja kumppaneillemme olosuhteet, jotka osaltaan auttavat Laatukeskusta saavuttamaan tavoitteensa. Arvostamme kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamista ja osoitamme sen noudattamalla Green Office-periaatteita.

Toimintamme sekä tuottamiemme palvelujen tavoitteena on asiakkaittemme ja jäsentemme vaatimusten täyttäminen. Vastaamme asiakkaittemme ja jäsentemme tarpeiden sekä toimintaympäristön muutokseen kehittämällä toimintaamme, prosessejamme ja palvelujamme jatkuvan parantamisen periaatteilla.

Toimintajärjestelmämme kykyä laatu- ja muiden tavoitteiden saavuttamiseen ja jatkuvaan parantamiseen palvelujen tuottamisen kaikissa vaiheissa kehitämme todentamisen, palautteen, sisäisten ja ulkoisten auditointien ja EFQM-arviointien avulla.

Olemme sitoutuneet täyttämään lakisääteiset ja muut meihin liittyvien määräysten vaatimukset, ja edellytämme samaa myös kumppaneiltamme. Otamme huomioon asiakkaittemme, jäsentemme ja kumppaneittemme mielipiteen parantaessamme toimintajärjestelmämme tehokkuutta ja laaduntuotantokykyä.

Olemme päättäneet saavuttaa laatu- ja muut tavoitteet, jotka Laatukeskuksen ylin johto asettaa ja päivittää säännöllisesti osana toiminnan suunnittelua. Laatukeskuksen johtoryhmä arvioi kokouksessaan vähintään kerran vuodessa toimintajärjestelmän tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Laatukeskus on laatu-, ei määräkeskus.

Toimitusjohtaja

Tulostettava sivu

YHTEYSTIEDOT

LAATUKESKUS
EXCELLENCE FINLAND
Keilaranta 16
02150 ESPOO
Tel  +358 207 791 470
e-mail info@laatukeskus.fi

Visiomme

Suomi kasvaa laadukkaasti.

 

ARVOMME

Erinomaisuus. Olemme erinomaisuuden lipunkantaja Suomessa. Kehitymme ja kehitämme muita kohti erinomaisuutta.
Yhteistyö.
Toimimme aktiivisena verkostojen rakentajana niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Toimimme myös Suomen viestinviejinä kansainvälisesti laatuasioissa.
Rehellisyys
. Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys ovat meillä vakiintuneita toimintatapoja, joista emme tingi.
Hyvinvointi. Osaava, motivoitunut ja iloinen henkilöstö on erinomaisen toimintamme perusedellytys. Luomme toiminnallamme hyvinvointia myös ulospäin.