Metrologiajaos

Jaoksen toiminta-alueena ovat konepajatekniset mittaukset. Painopiste on suureitten, pituus, kulma, tasomaisuus, suoruus, ympyrämäisyys ja pinnankarheus, mittauslaitteiden kalibroinnissa. Jaos edistää alan koulutus, tiedotus ja testaustoimintaa. Koulutus tapahtuu pääasiassa valmiita koulutuskanavia käyttäen ja vuosittaisessa seminaarissa. Tiedotustoimintaa edistetään järjestämällä yritysten välistä tiedonvaihtoa sekä pitämällä yhteyttä alan kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin. Testaustoimintaa koordinoimalla pyritään välttämään päällekkäistä työtä.

Jaoksen puheenjohtaja
Jari Karhu
jari.karhu (at) mittauskeskus.fi

 

Tulostettava sivu

YHTEYSTIEDOT

LAATUKESKUS
EXCELLENCE FINLAND
Keilaranta 16
02150 ESPOO
Tel  +358 207 791 470
e-mail info@laatukeskus.fi

Visiomme

Suomi kasvaa laadukkaasti.

 

ARVOMME

Erinomaisuus. Olemme erinomaisuuden lipunkantaja Suomessa. Kehitymme ja kehitämme muita kohti erinomaisuutta.
Yhteistyö.
Toimimme aktiivisena verkostojen rakentajana niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Toimimme myös Suomen viestinviejinä kansainvälisesti laatuasioissa.
Rehellisyys
. Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys ovat meillä vakiintuneita toimintatapoja, joista emme tingi.
Hyvinvointi. Osaava, motivoitunut ja iloinen henkilöstö on erinomaisen toimintamme perusedellytys. Luomme toiminnallamme hyvinvointia myös ulospäin.