Laatuseniorit

Laatuseniorit -jaoksen toiminta-ajatuksena on edistää Laatukeskuksen jäsenten välistä yhteistyötä, ammattitaitoa ja kokemusten vaihtoa. Samalla jaos tiedottaa omista mahdollisuuksistaan edistää suomalaisen yhteiskunnan kilpailukykyä ja toiminnan laatua.

Jaos kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa yleensä lounaan ympärille rakentuneen kokouksen merkeissä. Keskustelu- ja pohdinta-aiheet liittyvät ikääntyvien elämisen laatuun, kokemusten siirtämiseen tai jäsenistön harrastustoimintaan.

Laatuseniorit toivoo jäsenikseen henkilöitä, joilla on pitkäaikainen kokemus laadun ja kilpailukyvyn kehittämisestä sekä kiinostusta kokemuksen siirtämiseen. Laatuseniorien toimintaan voi tutustua blogissamme http://laatuseniorit.blogspot.com/

Jaoksen puheenjohtaja
Salme Sundquist

Tulostettava sivu

YHTEYSTIEDOT

LAATUKESKUS
EXCELLENCE FINLAND
Keilaranta 16
02150 ESPOO
Tel  +358 207 791 470
e-mail info@laatukeskus.fi

Visiomme

Suomi kasvaa laadukkaasti.

 

ARVOMME

Erinomaisuus. Olemme erinomaisuuden lipunkantaja Suomessa. Kehitymme ja kehitämme muita kohti erinomaisuutta.
Yhteistyö.
Toimimme aktiivisena verkostojen rakentajana niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Toimimme myös Suomen viestinviejinä kansainvälisesti laatuasioissa.
Rehellisyys
. Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys ovat meillä vakiintuneita toimintatapoja, joista emme tingi.
Hyvinvointi. Osaava, motivoitunut ja iloinen henkilöstö on erinomaisen toimintamme perusedellytys. Luomme toiminnallamme hyvinvointia myös ulospäin.