Benchmarkingjaos

Jaoksen päämääränä on edesauttaa jäsentensä ja yritystoimintojen oppimisen, sekä osaamisen kehittämistä bechmarking menetelmällä. Jaoksen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki Laatukeskuksen aktiiviset ja asiasta kiinnostuneet henkilö- tai yhteisöjäsenten palveluksessa työskentelevät henkilöt. Jaos toimii klubimuotoisesti - Ohjausryhmän jäsenet valitaan vuosittain Benchmarking-klubien päivänä. Ohjausryhmä kokoontuu n. 5-7 kertaa vuodessa ja se tukee klubien toimintaa sekä hoitaa yhteydenpidon Laatukeskukseen. Bm-klubien jäsenet arvioivat vuosittain, määräaikaan menessä arvioitavaksi jätetyt, vuoden klubityöt. Huomionosoituksena arvioituihin töihin osallistuneet henkilöt saavat kunniakirjat ja parhaaksi arvioitu klubi saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon. Palkittu klubi on velvollinen avustamaan seuraavan vuoden Bm-klubipäiviä ohjausryhmässä erikseen hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.   

Jaoksen puheenjohtaja

Dick Blom
dick.blom(at)phnet.fi

varapuheenjohtaja

Marko Laatu
marko.laatu(at)fi.abb.com


Jaoksen puheenjohtaja vaihtui 1.1.2014. Puheenjohtaja Tauno Huhtala lahjoittaa "nuijan" uudelle puheenjohtajalle Dick Blomille ohjausryhmän kokouksessa 16.12.2013 ja kiittää lähes 10 vuotisesta menestyksekkäästä yhteistyöstä klubien puheenjohtajia ja jäsenistöä.

 

YHTEYSTIEDOT

LAATUKESKUS
EXCELLENCE FINLAND
Keilaranta 16
02150 ESPOO
Tel  +358 207 791 470
e-mail info@laatukeskus.fi

Visiomme

Suomi kasvaa laadukkaasti.

 

ARVOMME

Erinomaisuus. Olemme erinomaisuuden lipunkantaja Suomessa. Kehitymme ja kehitämme muita kohti erinomaisuutta.
Yhteistyö.
Toimimme aktiivisena verkostojen rakentajana niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Toimimme myös Suomen viestinviejinä kansainvälisesti laatuasioissa.
Rehellisyys
. Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys ovat meillä vakiintuneita toimintatapoja, joista emme tingi.
Hyvinvointi. Osaava, motivoitunut ja iloinen henkilöstö on erinomaisen toimintamme perusedellytys. Luomme toiminnallamme hyvinvointia myös ulospäin.