Henkilösertifiointi

Quality Manager- tai Risk Manager-sertifikaatti on vahva osoitus ammatillisesta pätevyydestä!

Miksi sertifioitua

EOQ:n osaamisvaatimuksiin  perustuva sertifikaatti on Euroopan laajuisesti tunnettu ja arvostettu osoitus henkilön ammatillisesta osaamisesta. Sertifikaatti tukee haltijaansa esimerkiksi työnhakutilanteessa sekä myytäessä asiakkaille hänen tuottamiaan palveluita. Osaava henkilöstö on yksi organisaation tärkeimmistä menestystekijöistä.

Myöntämämme sertifikaatit

Kauttamme voi hakea ja saada Quality Manager-  tai Risk Manager-sertifikaatin. Molemmat sertifikaatit perustuvat EOQ:n tarkoin määrittelemiin kansainvälisesti tunnustettuihin ammatillisiin osaamisvaatimuksiin ja sertifiointiohjelmiin.

Miten saan sertifikaatin

Voit hakea sertifikaatteja SLY Sertifioinnista. Myöntämisen edellytyksiä ovat EOQ:n määrittelemien peruskoulutusta ja työkokemusta koskevien vaatimusten täyttäminen, osallistuminen EOQ:n vaatimusten mukaiseen hyväksyttyyn koulutukseen ja haettua sertifikaattia vastaavan tutkinnon hyväksytty suorittaminen.

Myöntämämme SLY-sertifikaatti on kansallinen tunnustus ja osoitus henkilön pätevyydestä. EOQ sertifikaatti on kansainvälinen "EOQ recognition of competence"-tunnustus pätevyydestä.  SLY Sertifiointi voi myöntää EOQ-sertifikaatteja tultuaan hyväksytyksi EOQ:n henkilösertifiointiyksikön edustajaksi Suomessa.

SLY Sertifiointi

SLY Sertifiointi on Suomen Laatuyhdistys ry:n muusta toiminnasta riippumaton tulosyksikkö, joka markkinoi ja toteuttaa EOQ:n määrittelemiin vaatimuksiin ja sertifiointiohjelmiin perustuvaa laadunhallinnan ammattilaisten sertifiointia Suomessa.

EOQ

European Organization for Quality (EOQ) on voittoa tavoittelematon, laatujohtamista edistävä organisaatio. EOQ on kehittänyt osaamisvaatimukset, sertifiointiohjelmat sekä niihin liittyvät menettelyt ja ohjeet ohjaamaan laadun- ja riskienhallinnan ammattilaisten sertifiointia eri maissa. EOQ vahvistaa myönnetyt henkilösertifikaatit, pitää niistä yllä rekisteriä ja julkaisee ne kotisivuillaan.

Tulostettava sivu

YHTEYSTIEDOT

LAATUKESKUS
EXCELLENCE FINLAND
Keilaranta 16
02150 ESPOO
Tel  +358 207 791 470
e-mail info@laatukeskus.fi

Visiomme

Suomi kasvaa laadukkaasti.

 

ARVOMME

Erinomaisuus. Olemme erinomaisuuden lipunkantaja Suomessa. Kehitymme ja kehitämme muita kohti erinomaisuutta.
Yhteistyö.
Toimimme aktiivisena verkostojen rakentajana niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Toimimme myös Suomen viestinviejinä kansainvälisesti laatuasioissa.
Rehellisyys
. Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys ovat meillä vakiintuneita toimintatapoja, joista emme tingi.
Hyvinvointi. Osaava, motivoitunut ja iloinen henkilöstö on erinomaisen toimintamme perusedellytys. Luomme toiminnallamme hyvinvointia myös ulospäin.