Excellence Finland -kartoitus

Excellence Finland-kartoitus on itsearvioinnin verkkopalvelu. Sen avulla voi osallistaa henkilöstöä laajasti ja joustavasti toiminnan kehittämiseen. Arvioinnin tuloksena organisaatio saa vähällä vaivalla ja edullisesti yhteenvetoraportin, jossa ovat vastaajien näkemykset vahvuuksista ja kehityskohteista sekä toiminnan ja tulosten tasosta sovittuine vertailutietoineen.

Excellence Finland -kartoitus on EFQM-malliin perustuva verkkopalvelu itsearviointiin. Arvioinnin voi tehdä yksilö-, pari- tai ryhmätyönä, kukin osallistuja ja organisaatioyksikkö oman aikataulunsa mukaan. Arvioinnissa käydään läpi EFQM-mallin arviointialueet vapaassa järjestyksessä. Arvioinnin voi tehdä paloittain tai kerralla valmiiksi.

Laatukeskus koostaa itsearvioinnista palauteraportin, jossa ovat kaikkien vastaajien näkemykset merkittävimmistä vahvuuksista ja kehityskohteista sekä toiminnan ja tulosten tasosta vertailutietoineen. Palauteraportti toimii erinomaisena lähtötietona työpajaan, jossa muodostetaan osallistujien yhteinen näkemys organisaation toiminnan vahvuuksista ja kehityskohteista, sekä niiden prioriteeteista.

Itsearviointi Excellence Finland -kartoitustyökalulla soveltuu kaikille toimintaansa kehittäville organisaatioille, niiden yksiköille ja verkostoille.

KARTOITUKSEN TOTEUTUSTAPA

Osallistujaorganisaatio määrittelee kartoituksen ajankohdan, kohteen tai kohteet, tarkkuustason, vastaajat ja raportoitavien vertailutietojen laajuuden. Itsearviointi tehdään EFQM-mallin arviointialueittain (9 kpl) tai arviointikohdittain (32 kpl) organisaation valinnan mukaan. Organisaation yhteyshenkilö rekisteröityy palveluun ja tilaa kartoituksen sähköisesti tai soittamalla Laatukeskukselle (ks. yhteystiedot alla). Kohderyhmään kuuluvat henkilöt vastaavat kysymyksiin kartoituksen aukioloaikana.

Laatukeskus tuottaa tuloksista sähköisen raportin vertailutietoineen. Peruspalveluun sisältyvät tulokset ja niiden vertailu henkilöryhmittäin. Lisäpalveluna on saatavissa sisäiset vertailut yksiköittäin sekä ulkoiset vertailut kaikkiin vastaajiin ja riittävän datamäärän kerryttyä myös toimialaan.

KARTOITUKSESTA KEHITTÄMISEEN -TYÖPAJA

Työpajassa Laatukeskuksen asiantuntija käy tulokset läpi osallistujaorganisaation edustajien kanssa. Workshopin tavoitteena on muodostaa osallistujien yhteinen näkemys tärkeimmistä toiminnan vahvuus- ja parantamisalueista. Havaintojen perusteella määritellään ja priorisoidaan organisaation menestyksen kannalta tärkeimmät vahvuudet ja kehityskohteet.

MIKSI TEETTÄÄ KARTOITUS?

Itsearviointi kartoitustyökalulla on kustannustehokas ja vaivaton tapa muodostaa kokonaiskuva organisaation suorituskyvystä. Itsearviointi perustuu kymmenien tuhansien organisaatioiden käyttämään EFQM Excellence-malliin, mutta sen voi tehdä EFQM-mallia tuntematta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huom! Ohessa olevien kartoitustyökalujen tuetut selaimet ovat: Internet Explorer 8 & 9 / Firefox 3.6 / Chrome / Opera 11 /

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HINNASTO / Excellence Finland -kartoitus

Excellence Finland -kartoitus on verkkotyökalu itsearviointiin. Peruspalvelun hinta määräytyy organisaation koon mukaan.

Henkilöstö Hinta €
Yli 500 4 900
251 ... 500 3 900
51 ... 250 2 900
Maks. 50 1 900

Kartoituksesta kehittämiseen itsearviointityöpaja, koko päivä (optio) 2 800 / 2 400 €. Peruspalveluun sisältyy web-pohjainen kysely ja siihen saatujen vastausten yhteenvetoraportti. Lisäpalveluna toimitettavat vertailut muihin organisaatioihin maksavat 1 000 €/kpl.

 

LAATUKESKUS
EXCELLENCE FINLAND

 

Heikki Niemi
040 536 60 01
heikki.niemi@laatukeskus.fi

 

Tulostettava sivu

YHTEYSTIEDOT

LAATUKESKUS
EXCELLENCE FINLAND
Keilaranta 16
02150 ESPOO
Tel  +358 207 791 470
e-mail info@laatukeskus.fi

Visiomme

Suomi kasvaa laadukkaasti.

 

ARVOMME

Erinomaisuus. Olemme erinomaisuuden lipunkantaja Suomessa. Kehitymme ja kehitämme muita kohti erinomaisuutta.
Yhteistyö.
Toimimme aktiivisena verkostojen rakentajana niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Toimimme myös Suomen viestinviejinä kansainvälisesti laatuasioissa.
Rehellisyys
. Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys ovat meillä vakiintuneita toimintatapoja, joista emme tingi.
Hyvinvointi. Osaava, motivoitunut ja iloinen henkilöstö on erinomaisen toimintamme perusedellytys. Luomme toiminnallamme hyvinvointia myös ulospäin.