Kehitystoiminnan validointi

Kehitystoiminnan validointi ja siihen perustuva EFQM Committed to Excellence -tunnustus tukevat kehitysprojektien toteutusta. Validoinnin kohteena ovat kehityskohteiden tunnistaminen (itsearvioinnilla), niiden priorisointi, kehitysprojektien toteutus ja tulosten hyödyntäminen. Itsearviointi ja validointi perustuvat EFQM Excellence –malliin ja senRADAR-logiikkaan. 

Organisaatio saa riippumattoman validoijan palautteen suullisena ja kirjallisena raporttina, jossa kommentoidaan organisaation suorituskykyä kehitysprojektien toteutuksessa sekä nimetään vahvuuksia ja kehityskohteita.

Kehitystoiminnan validointi soveltuu yrityksille ja muille organisaatioille sekä niiden yksiköille, jotka haluavat kehittää suorituskykyään. Validointi on käytännönläheinen tapa rakentaa oman organisaation erinomaisuutta ja saada siitä tunnustusta.

HYÖDYT VALIDOINNISTA
Organisaation suorituskyky kehitysprojektien toteutuksessa paranee, sillä validointi sitouttaa osallistujat määrätietoiseen kehitysprojektien tunnistamiseen, toteuttamiseen ja tulosten hyödyntämiseen. Organisaatio tutustuu käytännössä EFQM Excellence-malliin ja RADAR-logiikkaan kehittämisen viitekehyksenä. Kriteerit täyttävä suorituskyky palkitaan Committed to Excellence 1 star –tunnustuksella osoituksena sitoutumisesta erinomaisuuteen.

COMMITTED TO EXCELLENCE –VALIDOINNIN TOTEUTUS
Committed to Excellence perustuu todellisten kehitysprojektien validointiin. Projektien toteutus kestää yleensä 6 – 9 kuukautta.

Kehitysohjelmien toteutus käynnistyy kehitysprojektien valinnalla, ja osallistuja kuvaa toteutussuunnitelmat. Laatukeskuksen asiantuntija voi tukea kehityskohteiden valinnassa ja projektien käynnistämiseen liittyvissä tehtävissä. Kehitysprojektien toteuduttua kuvaa osallistuja toteutuksen ja tulosten hyödyntämisen.

Riippumaton validoija valmistelee kuvausten perusteella palauteraporttia ja vierailua paikan päällä. Vierailun aikana validoija viimeistelee  palauteraportin ja muodostaa käsityksen Committed to Excellence 1 star -tunnustuksen myöntämisen edellytyksistä.

Osallistuja saa suullisen palautteen suoriutumisestaan jo vierailun aikana ja yksityiskohtaisen raportin pian sen jälkeen.

Palauteraportti sisältää yhteenvedon osallistujan suorituskyvystä sekä osoittaa kohteita, joihin on kiinnitettävä huomiota. Raportissa nimetään vahvuuksia ja kehittämisalueita, sekä annetaan suosituksia suorituskyvyn parantamisen jatkosta.

VALIDOINNISTA VOI SAADA COMMITTED TO EXCELLENCE 1 STAR –TUNNUSTUKSEN
Organisaatio voi lunastaa itselleen kansainvälisen Committed to Excellence 1 star –tunnustuksen, mikäli validoinnin tulos osoittaa organisaation toiminnan täyttävän myöntämisen kriteerit. Tunnustuksen myöntää EFQM osoituksena organisaation sitoutumisesta erinomaisuuteen ja kyvystä toteuttaa tehokkaasti kehitystoimenpiteitä.

Tunnustus on voimassa kaksi vuotta, jona aikana saaja voi käyttää Committed to Excellence 1 star –logoa viestinnässään. Organisaatio saa julkisuutta myös EFQM materiaaleissa.

Hinnasto

Hinta organisaation koon mukaan; Suomen Laatuyhdistys ry:n päättävät jäsenet / muut organisaatiot

Henkilöstö Osallistumismaksu €
Yli 500 5 700 / 6 500
101 ... 500 5 300 / 6 000
Maks. 100 5 000 / 5 700
Committed to Excellence -tunnustus 750

Hinta sisältää itsearvioinnissa tunnistettujen ja priorisoitujen kolmen kehitysprojektin toteutuksen arvioinnin ja kirjallisen palauteraportin. Validoinnin tekee yksi riippumaton asiantuntija. Validoijan matka- ja majoituskulut veloitetaan erikseen.

Seuraavat vaiheet

Laatukeskus tarjoaa mielellään tukeaan ja osaamistaan kehitysprojektien toteutuksessa ja tulosten hyödyntämisessä.

Lisätietoja
Heikki Niemi, 040 536 6001, heikki.niemi@laatukeskus.fi


 

Tulostettava sivu

YHTEYSTIEDOT

LAATUKESKUS
EXCELLENCE FINLAND
Keilaranta 16
02150 ESPOO
Tel  +358 207 791 470
e-mail info@laatukeskus.fi

Visiomme

Suomi kasvaa laadukkaasti.

 

ARVOMME

Erinomaisuus. Olemme erinomaisuuden lipunkantaja Suomessa. Kehitymme ja kehitämme muita kohti erinomaisuutta.
Yhteistyö.
Toimimme aktiivisena verkostojen rakentajana niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Toimimme myös Suomen viestinviejinä kansainvälisesti laatuasioissa.
Rehellisyys
. Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys ovat meillä vakiintuneita toimintatapoja, joista emme tingi.
Hyvinvointi. Osaava, motivoitunut ja iloinen henkilöstö on erinomaisen toimintamme perusedellytys. Luomme toiminnallamme hyvinvointia myös ulospäin.