Laatukeskuksen arvioijapooli

Laatukeskuksen arvioijapooli on henkilökohtaisen oppimisen ja kehittymisen foorumi. Laatukeskuksen poolissa olevat arvioijat toteuttavat ulkoiset arviointimme Laatukeskuksen asiantuntijoiden tuella.

Keitä Laatukeskuksen arvioijat ovat

Arviointipoolimme arvioijat ovat kokeneita laatu- ja kehitystyön ammattilaisia. He ovat kouluttautuneet arviointimenettelyyn ja EFQM Excellence -mallin käyttöön EFQM:n, Laatukeskuksen tai muun EFQM:n jäsenorganisaation arvioijakoulutuksissa. 

Mitä hyötyä arvioijana olemisesta on

Arvioijana sinulle tarjoutuu mahdollisuus analysoida hyvätasoisten organisaatioiden toimintaa syvällisesti pääarvioijana tai arviointiryhmän jäsenenä. Arvioinnit ovat yhteistyö- ja oppimismahdollisuus ainutlaatuisessa asiantuntijaryhmässä.  Toiminta ulkoisena asiantuntija-arvioijana on myös arvostettu kokemus, joka tukee urakehitystä toiminnan kehittäjänä ja johtajana. 

Miten pääsen arvioijaksi

Kaikki EFQM Assessor Training -arvioijakoulutusten hyväksytysti läpäisseet arvioijat pääsevät arvioijapooliin. Hankittuasi arviointikokemusta joko itsearvioinneista tai ulkoisista arvioinneista voit osallistua Qualified Assessor Training -arvioijakoulutukseemme, joka syventää arviointiosaamista ja avaa mahdollisuuden pääarvioijan rooliin.

Mikä on arvioijapooli ja mitä siihen kuuluminen tarkoittaa

Laatukeskuksen arvioijapooli on henkilökohtaisen oppimisen ja kehittymisen foorumi. Pooliin kuuluvat arvioijat tekevät arviointipalveluihimme sisältyvät eri tasoiset ulkoiset asiantuntija-arvioinnit kokeneen pääarvioijan ja Laatukeskuksen asiantuntijan tuella. Arviointityöhön voi osallistua oman aikataulun mahdollisuuksien mukaan. Arviointityöstä syntyvät kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset korvataan arvioijille, mutta muuten arvioinnista ei makseta erillistä palkkiota.

Mitä tarkoitetaan arvioijasertifioinnilla

Koulutetuilla arvioijilla on mahdollisuus pätevyystasoaan vastaavaan Laatukeskuksen myöntämään arvioijasertifikaattiin. Sertifionti on voimassa 3 - 5 vuotta kerrallaan. Arvioijatasolla nousu johtaa uuden sertifikaatin myöntämiseen. Sertifikaatti on arvioijille maksuton.

 

 

Laatukeskuksen sertifioidut arvioijat

Luettelo sertifioiduista arvioijista. Arvioijan nimen lisäksi on esitetty sertifikaatin viimeinen voimassaolopäivä.

Sertifioitu arvioija, 5 tähteä

Annanolli Marianne 7.11.2017
Autere-Welling Sinikka 7.11.2017
Blom Dick 8.11.2021
Järvinen Martti 7.11.2017
Kaikkonen Teuvo 7.11.2017
Laitinen Ilpo 8.11.2021
Kajanus Jorma 8.11.2021
Matilainen Pekka 13.11.2019
Mäenpää Keijo 7.11.2017
Ranta Jouko 8.11.2021
Sundquist Salme 13.11.2019
Vaismaa Maija 7.11.2017
Wuorikoski Tuomas 8.11.2021

Sertifioitu arvioija, 4 tähteä

Ala-Könni Minna 8.11.2020
Asikainen Nina 8.11.2020
Björkell Christina 8.11.2020
Gustafsson Jukka 8.11.2020
Haihu Kirsti 12.11.2018
Hoikkala Tia 8.11.2020
Hyppänen Timi 8.11.2020
Hyvärinen Janne 8.11.2020
Ilomäki Jaana 8.11.2020
Jonninen Jukka 8.11.2020
Kautiainen Tuula 8.11.2020
Ketolainen Raimo 8.11.2020
Kielenniva Nea 8.11.2020
Kivelä Harri 8.11.2020
Koski Leena 8.11.2020
Lumme Ursula 8.11.2020
Meurman Markus 8.11.2020
Niemi Heikki 8.11.2020
Niskala Kirsi 8.11.2020
Päivärinta Ari 8.11.2020
Siivari Jarmo 12.11.2017
Tauren Timo 8.11.2020
Vaissalo Hannu 8.11.2020
Äikäs Sari 8.11.2020
Öberg Jukka 8.11.2020
 
Sertifioitu arvioija, 3 tähteä
 
Haikka Mervi 8.11.2019
Holttinen Sirkku 13.11.2017
Huhtala Sissi 13.11.2017
Ikonen Tuija 13.11.2017
Jauhola Laura 8.11.2019
Kaijansinkko Kirsti 9.11.2017
Karhunen Pirjo 8.11.2019
Kariniemi Marjatta 9.11.2017
Kokkonen Jari 13.11.2017
Konsti Merja 13.11.2017
Korhonen Heikki 8.11.2019
Korpela Mervi 13.11.2017
Koskisuo Heli 8.11.2019
Kosola Markus 8.11.2019
Kotilainen Kari 8.11.2019
Lehtinen-Niemi Kirsi 8.11.2019
Liete Kirsi 8.11.2019
Lindholm Laura 8.11.2019
Mantere Markus 8.11.2019
Mustonen Heli 8.11.2019
Mäkinen Elina 8.11.2019
Niskanen Ilari 9.11.2017
Nopanen Kirsti 8.11.2019
Piilonen Riitta 13.11.2017
Pehu-Lehtonen Kaija 8.11.2019
Rajala Mirkka 13.11.2017
Rantamäki Jukka 13.11.2017
Rautajoki Tuomas 8.11.2019
Räisänen Anu 13.11.2017
Sivonen Sirpa 9.11.2017
Sjöblom Marja 8.11.2019
Sunabacka-Starck Ann-Mari 8.11.2019
Suomalainen Kirsi 9.11.2017
Sweins Tina 9.11.2017
Tuominen Esa 8.11.2019
Viitala Erja 8.11.2019
Vuorinen Maritta 13.11.2017

 

LISÄTIEDOT

Heikki Niemi

p. 040 536 6001

heikki.niemi@laatukeskus.fi

Tulostettava sivu

YHTEYSTIEDOT

LAATUKESKUS
EXCELLENCE FINLAND
Keilaranta 16
02150 ESPOO
Tel  +358 207 791 470
e-mail info@laatukeskus.fi

Visiomme

Suomi kasvaa laadukkaasti.

 

ARVOMME

Erinomaisuus. Olemme erinomaisuuden lipunkantaja Suomessa. Kehitymme ja kehitämme muita kohti erinomaisuutta.
Yhteistyö.
Toimimme aktiivisena verkostojen rakentajana niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Toimimme myös Suomen viestinviejinä kansainvälisesti laatuasioissa.
Rehellisyys
. Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys ovat meillä vakiintuneita toimintatapoja, joista emme tingi.
Hyvinvointi. Osaava, motivoitunut ja iloinen henkilöstö on erinomaisen toimintamme perusedellytys. Luomme toiminnallamme hyvinvointia myös ulospäin.