Laadun Peili -Arviointi

Laadun Peili -arviointi auttaa pk-yritystä ja muuta organisaatiota tunnistamaan saavuttamansa toiminnan laadun tason ja kyvyn sen tasapainoiseen kehittämiseen. Arviointi osoittaa organisaation vahvuuksia ja kehityskohteita.

Laadun Peili yhdistää EFQM Excellence -arviointimallin ja ISO 9001 -standardin parhaita arviointikäytäntöjä. Siinä arvioidaan johtamista, toimintaa ja laadunhallintaa EFQM-mallin ja ISO-standardin vaatimuksiin nähden.

Kahden arvioijan tiimi toteuttaa arvioinnin haastattelemalla organisaation edustajia päivän mittaisen vierailun aikana. Arvioijat antavat palautteen haastattelujen aikana konsultoivissa keskusteluissa ja arvioinnin päätyttyä kirjallisessa yhteenvedossa.

Laadun Peili -arviointi soveltuu parhaiten pienille ja keskisuurille yrityksille ja muille organisaatioille, jotka pitävät vahvan brändin arviointeja liian järeinä itselleen.

HYÖDYT ARVIOINNISTA

Konsultoivassa keskustelussa ja kirjallisessa palautteessa osoitetaan vahvuuksia ja kehityskohteita, sekä ehdotetaan kehitysohjelmia jatkuvan parantamisen periaatteella. Asiakas voi näin käynnistää nopeasti kehitystoimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen. Palaute osoittaa myös saavutetun toiminnan laadun tason ja kyvyn sen tasapainoiseen kehittämiseen.

Laadun Peili –arviointi on käytännönläheinen tapa tutustua EFQM Excellence –malliin ja ISO 9001 –standardiin harkittaessa niiden käyttöä toimintansa kehittämisessä.

Laadun Peili –arvioinnista voi saada kansallisen Laatukeskus Excellence Finland –tunnustuksen. Tunnustus osoittaa hyvää suorituskykyä ja onnistumista toiminnan kehittämisessä.

ARVIOINNIN TOTEUTUS

Arvioinnin toteuttavat riippumattomat ja kokeneet arvioijat haastattelemalla organisaation edustaja ja tarvittaessa todentamalla havaintojaan. Haastattelut toteutetaan yhden työpäivän aikana vuorovaikutteisina keskusteluina, jolloin organisaation tarvitsee valmistautua siihen etukäteen vain vähän.

Arvioijat antavat palautteen organisaation suoriutumisesta, vahvuuksista ja kehityskohteista arvioinnin aikana konsultoivassa keskustelussa sekä arvioinnin päätyttyä kirjallisessa raportissa. EFQM-arviointimallin ja ISO 9001-standardin vaatimusten samanaikainen käyttö tuottaa asiakkaalle kokonaisvaltaisen käsityksen toiminnan tasosta. Se tukee tasapainoisten ja toisiaan tukevien resurssien kohdentamisen ja kehitystoimenpiteiden käynnistämisen.

LAATUKESKUS EXCELLENCE FINLAND –TUNNUSTUS

Organisaatio voi lunastaa itselleen kansallisesti tunnetun Laatukeskus Excellence Finland –tunnustuksen, mikäli toiminta täyttää myöntämisen kriteerit. Tunnustus myönnetään osoituksena hyvästä suorituskyvystä ja onnistuneesta toiminnan kehittämisestä.

Tunnustus on voimassa kaksi vuotta, jona aikana saaja voi käyttää sitä viestinnässään.

Seuraavat vaiheet

Laatukeskus tarjoaa mielellään tukeaan ja osaamistaan kehitysprojektien toteutuksessa ja tulosten hyödyntämisessä.

Lisätietoja

Martti Järvinen, , 050 581 2338 tai martti.jarvinen@laatukeskus.fi

Seppo Leppälä, 050 384 46 54 tai seppo.leppala@laatukeskus.fi

 

YHTEYSTIEDOT

LAATUKESKUS
EXCELLENCE FINLAND
Keilaranta 8
02150 ESPOO
Tel  +358 207 791 470
e-mail info@laatukeskus.fi

Visiomme

Suomi kasvaa laadukkaasti.

 

ARVOMME

Erinomaisuus. Olemme erinomaisuuden lipunkantaja Suomessa. Kehitymme ja kehitämme muita kohti erinomaisuutta.
Yhteistyö.
Toimimme aktiivisena verkostojen rakentajana niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Toimimme myös Suomen viestinviejinä kansainvälisesti laatuasioissa.
Rehellisyys
. Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys ovat meillä vakiintuneita toimintatapoja, joista emme tingi.
Hyvinvointi. Osaava, motivoitunut ja iloinen henkilöstö on erinomaisen toimintamme perusedellytys. Luomme toiminnallamme hyvinvointia myös ulospäin.