CAF

(Common Assessment Framework) on EU-jäsenmaiden yhteistyönä kehitetty julkisen sektorin organisaatioiden laadunarviointimalli.

Sen sisältö ja rakenne noudattelevat samaa logiikkaa kuin tunnetut laatupalkintomallit kuten Euroopan laatupalkintomalli (EFQM). Malli sisältää viisi toimintaa kuvaavaa arviointialuetta: johtajuus, strategiat ja toiminnan suunnittelu, henkilöstöjohtaminen, kumppanuudet ja resurssit sekä prosessit ja muutosjohtaminen. Tuloksia esitetään seuraavilla arviointialueilla: henkilöstötulokset, asiakas- ja kansalaistulokset, yhteiskunnalliset tulokset ja keskeiset suorituskykytulokset.

Tarjoamme organisaatioille mahdollisuuden perehtyä CAF -arviointimalliin siten, että ensin täsmennetään mallin sisältö, mistä on kysymys, ja sen jälkeen ryhdytään tekemään arviointia ja tämän jälkeen tekemisen kautta opitaan käytäntöä ja osaaminen syvenee. Henkilöstöä osallistetaan arviointitulosten kautta.

Tavoitteena on kokonaiskuvan muodostaminen CAF -mallin käytöstä organisaation johtamisjärjestelmän systemaattiseen kehittämiseen. Itsearvioinnin tavoitteena on saada kokonaiskuva organisaation vahvuuksista ja kehitysalueista. Itsearviointien myötä organisaatio saa käyttöönsä välineet, jotka auttavat sitä saavuttamaan strategiset päämääränsä ja tavoitteensa sekä parantamaan toimintaansa.

Edellä kuvatun kaltaisia arviointiprosesseja olemme toteuttaneet mm. valtionhallinnon ja ministeriöiden eri yksiköissä sekä poliisihallinnon piirissä.

Avoimena koulutuksena on mm. Itsearviointi CAF-mallia käyttäen.

 

 

Avainsanat: 
Tulostettava sivu

YHTEYSTIEDOT

LAATUKESKUS
EXCELLENCE FINLAND
Keilaranta 16
02150 ESPOO
Tel  +358 207 791 470
e-mail info@laatukeskus.fi

Visiomme

Suomi kasvaa laadukkaasti.

 

ARVOMME

Erinomaisuus. Olemme erinomaisuuden lipunkantaja Suomessa. Kehitymme ja kehitämme muita kohti erinomaisuutta.
Yhteistyö.
Toimimme aktiivisena verkostojen rakentajana niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Toimimme myös Suomen viestinviejinä kansainvälisesti laatuasioissa.
Rehellisyys
. Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys ovat meillä vakiintuneita toimintatapoja, joista emme tingi.
Hyvinvointi. Osaava, motivoitunut ja iloinen henkilöstö on erinomaisen toimintamme perusedellytys. Luomme toiminnallamme hyvinvointia myös ulospäin.