Auditointi

Auditointi liittyy läheisesti laadunhallintastandardien käyttöön. Auditoinneilla selvitetään, miten organisaation laadunhallinta tai laadunvarmistus täyttävät tietyt kriteerit. Auditointia voi toteuttaa myös organisaatio itse (sisäinen auditointi) tai organisaation sidosryhmä, erityisesti asiakas tai ns. kolmas osapuoli. Organisaatio voidaan myös sertifioida ISO 9001:n vaatimusten täyttyessä auditoinnissa.

Organisaatiokohtaisten valmennusten tavoitteena on luoda osallistujille selkeä näkemys sisäisten auditointien merkityksestä organisaation toimintaan ja kytkeytymisestä laatujärjestelmän kokonaiskuvaan. Lisäksi muodostuu perusvalmiudet sisäisten auditointien suorittamiseen ja tulosten raportoimiseen sekä toiminnan jatkuvan parantamisen aktivointiin. Valmennuksen sisältö sovitaan aina organisaation tarpeiden mukaisesti, jolloin lähtökohtana voi olla esim. paneutuminen standardien erityisvaatimuksiin ja sen jälkeen eteneminen itse auditointien suorittamisen vaiheisiin: miksi niitä tehdään, mitä hyötyä niistä on ja miten käytännössä auditointeja suoritetaan sekä miten auditointien tuloksista saadaan paras mahdollinen hyöty.

Edellä kuvatun kaltaisia auditoinnin kehittämisvalmennuksia olemme toteuttaneet eri laajuuksissa niin yksityissektorilla kuin julkisen sektorin toimijoiden parissa. Sisältöön liittyy useimmissa tapauksissa esimerkkiarviointi harjoitustöineen.

Avoimen kurssitarjontamme avulla saat myös lisäinfoa aihealueesta, esim. Tuloksia tuottava sisäinen arviointi -kurssilta saat valmiudet yrityksesi tai organisaatiosi laatujärjestelmän sisäisen arvioinnin tekemiseen.  Oman organisaatiosi ulkopuoliseen toiminnan arviointiin saat avun Tehokas ISO 9000 auditointi -kurssilta. Tämä kurssi yhdessä Lead Auditor -jatkokurssin kanssa antaa teoreettisen pätevyyden pääarvioitsijan tehtävään.

Tulostettava sivu

YHTEYSTIEDOT

LAATUKESKUS
EXCELLENCE FINLAND
Keilaranta 16
02150 ESPOO
Tel  +358 207 791 470
e-mail info@laatukeskus.fi

Visiomme

Suomi kasvaa laadukkaasti.

 

ARVOMME

Erinomaisuus. Olemme erinomaisuuden lipunkantaja Suomessa. Kehitymme ja kehitämme muita kohti erinomaisuutta.
Yhteistyö.
Toimimme aktiivisena verkostojen rakentajana niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Toimimme myös Suomen viestinviejinä kansainvälisesti laatuasioissa.
Rehellisyys
. Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys ovat meillä vakiintuneita toimintatapoja, joista emme tingi.
Hyvinvointi. Osaava, motivoitunut ja iloinen henkilöstö on erinomaisen toimintamme perusedellytys. Luomme toiminnallamme hyvinvointia myös ulospäin.