Toimintajärjestelmät

Toimintajärjestelmä on yhdessä sovittujen toimintatapojen kooste, jota jatkuvasti parannetaan tulosvetoisesti, palautteet ja arvioinnit hyödyntäen. Toimintajärjestelmän tarkoituksena on selkeyttää ja yhtenäistää organisaation toimintaa ja sitä myötä vapauttaa resursseja tuottavaan työhön

Parhaimmillaan toimintajärjestelmä tukee johtamista sekä avustaa organisaatiota saavuttamaan asetetut tavoitteet ja päämäärät. Sähköisen ratkaisun avulla organisaation strategisten tavoitteiden jalkauttaminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen keventyy merkittävästi. Toimintajärjestelmällä tuetaan suunniteltua ja tehokasta tekemistä ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja jatkuvasti eteenpäin mennen. Toimintajärjestelmä kutoo johtamisen elementit systeemiksi.

Mitä toimintajärjestelmä sisältää?

Toimintajärjestelmä sisältää toiminnan prosessit, mittaamisen, organisaation periaatteet ja kuvaukset siitä, miten toimintaa kehitetään. Toimintajärjestelmään tuodaan siis prosessit, dokumentit, lomakkeet, mallit ja ohjeet joiden avulla uudenkin työntekijän on helppo nähdä mistä laatu syntyy. Toimintajärjestelmä on sertifioitavissa ja se voidaan rakentaa esimerkiksi EFQM -mallin tai CAF -mallin mukaiseksi tai haluttaessa ISO 9001:2008 standardin mukaisesti. Nämä ovat kaikki samansuuntaisia toimintajärjestelmiä ja näistä EFQM -malli on kattavin. Oheisten linkkien kautta pääset tutustumaan tarkemmin niin malleihin kuin siihen minkälaisissa asioissa meiltä muun muassa saat asiantuntija-apua.

 

Tulostettava sivu

YHTEYSTIEDOT

LAATUKESKUS
EXCELLENCE FINLAND
Keilaranta 16
02150 ESPOO
Tel  +358 207 791 470
e-mail info@laatukeskus.fi

Visiomme

Suomi kasvaa laadukkaasti.

 

ARVOMME

Erinomaisuus. Olemme erinomaisuuden lipunkantaja Suomessa. Kehitymme ja kehitämme muita kohti erinomaisuutta.
Yhteistyö.
Toimimme aktiivisena verkostojen rakentajana niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Toimimme myös Suomen viestinviejinä kansainvälisesti laatuasioissa.
Rehellisyys
. Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys ovat meillä vakiintuneita toimintatapoja, joista emme tingi.
Hyvinvointi. Osaava, motivoitunut ja iloinen henkilöstö on erinomaisen toimintamme perusedellytys. Luomme toiminnallamme hyvinvointia myös ulospäin.