Prosessit

Prosesseja pyritään mallintamaan ja kehittämään, jotta prosessin vaikutusalueen laatua, tehokkuutta ja tuottavuutta voitaisiin mitata, ohjata ja parantaa.

Prosessien kehittämisessä autamme organisaatioita:

 • mallintamaan prosesseja 
 • parantamaan ohjattavuutta
 • suorituskyvyn mittaamisessa
 • lyhentämään prosessien läpimenoaikoja


Tyypillinen lähestymiskulma prosessien arvioimiseen on saada kokonaiskuva organisaation vahvuuksista ja kehitysalueista. Prosessien arviointien myötä organisaatio saa käyttöönsä välineet, jotka auttavat sitä saavuttamaan strategiset päämääränsä ja tavoitteensa sekä parantamaan toimintaansa. Tavoitteena on, että prosessien kuvaukset täsmentyvät ja jalkautuvat käytäntöön ja sitä kautta luodaan jatkuvan parantamisen kulttuuri organisaatioon. Näin ollen organisaatiossa vahvistuu näkemys prosessien arvioinnin merkityksestä organisaation toimintaan.

Tyypillinen referenssi esimerkki prosessikoulutuksen toteutustavasta ja lähtökohdista.

Avoimesta koulutustarjonnastamme löytyy myös prosesseihin liittyviä kursseja:


Prosessijohtamisen verkosto on ollut käynnissä jo vuodesta 2009. Verkostossa on mukana useita prosessijohtamisen ammattilaista eri organisaatioista.

Verkostossa käsiteltyjä aiheita/esiin nousseita kysymysalueita ovat mm.:

 • Toimintatapoja ja -ratkaisuja kansainvälisessä prosessijohtamisessa
 • Organisoitumismallit prosessien ympärillä
 • Toimintaprosessien tehokkuuden parantaminen
 • Prosessien johtaminen ja organisointi
 • BPM, Information and IT management jointly
 • Kansainväliset haasteet
 • Prosessien kypsyystason nostaminen
 • Kokemuksia hyvistä prosessimittareista

 

Tulostettava sivu

YHTEYSTIEDOT

LAATUKESKUS
EXCELLENCE FINLAND
Keilaranta 16
02150 ESPOO
Tel  +358 207 791 470
e-mail info@laatukeskus.fi

Visiomme

Suomi kasvaa laadukkaasti.

 

ARVOMME

Erinomaisuus. Olemme erinomaisuuden lipunkantaja Suomessa. Kehitymme ja kehitämme muita kohti erinomaisuutta.
Yhteistyö.
Toimimme aktiivisena verkostojen rakentajana niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Toimimme myös Suomen viestinviejinä kansainvälisesti laatuasioissa.
Rehellisyys
. Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys ovat meillä vakiintuneita toimintatapoja, joista emme tingi.
Hyvinvointi. Osaava, motivoitunut ja iloinen henkilöstö on erinomaisen toimintamme perusedellytys. Luomme toiminnallamme hyvinvointia myös ulospäin.