ISO 9000 -standardit

ISO 9000 -standardeissa puhutaan laadunhallintajärjestelmistä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että organisaatiossa pitäisi rakentaa erityinen laadunhallintajärjestelmä, vaan tarkoituksena on, että standardien esittämät laadunhallinnan ja laadunvarmistuksen näkököhdat toteutetaan järjestelmällisesti organisaation liiketoimintajärjestelmässä ja sen johtamisessa.

Erityisesti standardia ISO 9001 ei voi ymmärtää minkään johtamisjärjestelmän perustana, vaan nimenomaan yleisten vaatimusnäkökohtien määrittelynä organisaation johtamiselle laadunhallinnan kannalta.

ISO standardiperheen puitteissa olemme sparranneet lukuisia eri tyyppisiä organisaatioita heidän tiellään kohti sertifiointia. Olemme myös tehneet organisaatiokohtaisia koulutuksia liittyen useimmiten ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -standardeihin, mutta myös harvinaisempiin ISO standardiperheen osiin, joista kaikki eivät välttämättä ole edes sertifioitavissa vaan suositusten luonteisia.

Valmennuksissa olemme aina pyrkineet tekemään myös niin sanotun esisertifioinnin, jotta organisaatio pystyy valmistautumaan siihen.

ISO 9001 sertifikaatteja myöntävät sertifiointialan yritykset, joista osa on akkreditoituja, esim. Inspecta, Bureau Veritas ja DNV Business Assurance.
Laatukeskus ei toimi sertifiointielimenä.

Oman organisaatiosi ulkopuoliseen toiminnan arviointiin saat avun Tehokas ISO 9000 auditointi -kurssilta. Tämä kurssi yhdessä Lead Auditor -jatkokurssin kanssa antaa teoreettisen pätevyyden pääarvioitsijan tehtävään.

Tulostettava sivu

YHTEYSTIEDOT

LAATUKESKUS
EXCELLENCE FINLAND
Keilaranta 16
02150 ESPOO
Tel  +358 207 791 470
e-mail info@laatukeskus.fi

Visiomme

Suomi kasvaa laadukkaasti.

 

ARVOMME

Erinomaisuus. Olemme erinomaisuuden lipunkantaja Suomessa. Kehitymme ja kehitämme muita kohti erinomaisuutta.
Yhteistyö.
Toimimme aktiivisena verkostojen rakentajana niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Toimimme myös Suomen viestinviejinä kansainvälisesti laatuasioissa.
Rehellisyys
. Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys ovat meillä vakiintuneita toimintatapoja, joista emme tingi.
Hyvinvointi. Osaava, motivoitunut ja iloinen henkilöstö on erinomaisen toimintamme perusedellytys. Luomme toiminnallamme hyvinvointia myös ulospäin.