Esimerkki prosessikoulutuksen toteutustavasta

Tyypillinen referenssi esimerkki prosessikoulutuksen toteutustavasta ja lähtökohdista

Organisaatiolla ja sen eri toimipisteillä (11 kpl) on käytössä yhteinen sertifioitu toimintajärjestelmä (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001). Yhteinen toimintajärjestelmä on toteutettu toiminnoittain: viranomaistehtävät, tietopalvelut (tiedon keruu ja suunnitelmat), palvelut (rakennus ja kunnostus), asiantuntijapalvelut sekä hallinto- ja tukipalvelut. Kunkin toiminnon (palvelun) toiminta on kuvattu prosesseina (tehtäväkokonaisuuksina), 2-6 prosessia per toiminto.

Yhteisten prosessien käyttöönotto on tapahtunut vaiheittain, viranomaistehtävien prosessit otettiin käyttöön 2006 ja viimeisimpänä hallinto- ja tukipalvelut 2009.

Ensimmäisinä vuosina yhteisen toimintajärjestelmän ylläpidossa ja seurannassa on keskitytty toimipisteiden asiakastoiminnan ja tuotteiden yhtenäisyyden lisäämiseen.

Kullekin prosessille on määritelty prosessin suorituskykyä kuvaat mittarit, joista on tehty vuosittain yhteenveto johdon katselmukseen.

Toimintajärjestelmän kehittämisessä on tultu siihen vaiheeseen, että on tarpeen keskittää huomiota prosessien suorituskyvyn analysointiin ja parantamiseen. Lisäksi nykyiset mittarit eivät erityisen hyvin palvele tilanne-/ ennakoivaa johtamista.

Johdon katselmuksessa 2010 vuoden toimintajärjestelmän yhdeksi tavoitteeksi on määritelty mittarien kehittäminen.

Laatujärjestelmää ollaan ottamassa käyttöön ja siinä yhteydessä tulee myös määriteltäväksi mittarit.

Tämän kaltaisessa toimeksiannossa tavoitteenamme on antaa toiminnoittaisille prosessien omistajille ja toimintoryhmien edustajille eväitä prosessien kehittämiseen, suorituskyvyn analysointiin ja mittareiden kehittämiseen.

Valmennuksen tuloksena syntyy selkeä suunnitelma siitä miltä osin, miten ja millä aikataululla toimintokohtaisten prosessien mittareita viedään eteenpäin, jotta prosessien suorituskykyä voidaan parantaa.

Tulostettava sivu

YHTEYSTIEDOT

LAATUKESKUS
EXCELLENCE FINLAND
Keilaranta 16
02150 ESPOO
Tel  +358 207 791 470
e-mail info@laatukeskus.fi

Visiomme

Suomi kasvaa laadukkaasti.

 

ARVOMME

Erinomaisuus. Olemme erinomaisuuden lipunkantaja Suomessa. Kehitymme ja kehitämme muita kohti erinomaisuutta.
Yhteistyö.
Toimimme aktiivisena verkostojen rakentajana niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Toimimme myös Suomen viestinviejinä kansainvälisesti laatuasioissa.
Rehellisyys
. Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys ovat meillä vakiintuneita toimintatapoja, joista emme tingi.
Hyvinvointi. Osaava, motivoitunut ja iloinen henkilöstö on erinomaisen toimintamme perusedellytys. Luomme toiminnallamme hyvinvointia myös ulospäin.