Laatuyhdistys

Suomen Laatuyhdistys ry on vuonna 1966 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys.

Kansallinen tavoitteemme on menestyvä Suomi, joka perustuu mm. siihen, että Suomessa on jatkuvasti kasvava määrä johtamistaan ja toimintaansa pitkäjänteisesti kehittäviä organisaatioita.

Yhdistyksen jäseninä vuonna 2016 on noin 450 suomalaista yksityisen ja julkisen sektorin organisaatiota ja sen toiminnassa on mukana tuhansia liiketoiminnan kehittäjiä ja vaikuttajia. Laatuyhdistys on järjestänyt Suomen laatupalkintokilpailua, nykyiseltä nimeltään Excellence Finland -kilpailua, vuodesta 1991 lähtien sekä viimeisten viiden vuoden aikana kansainväliseksi kilpailuksi kasvanutta Vuoden laatuinnovaatio -kilpailua.

Näiden kilpailujen voittajat ja tunnustuksen saajat palkitaan vuosittain maailman laatupäivänä marraskuun toisena torstaina järjestettävässä tilaisuudessa, missä tasavallan presidentti on ollut jakamassa palkintoja viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Suomen Laatuyhdistys ry omistaa 100 %:sti Laatukeskus Excellence Finland Oy:n, joka tukee yhdistyksen toimintaa keskittymällä koulutukseen ja asiantuntijapalveluihin. Brändinimenä käytämme Laatukeskus Excellence Finlandia.

 

HISTORIAA

Teknillisen korkeakoulun professori Olli Lokki oli perustamisaloitteen tekijänä ajatuksella, että ”meille pitäisi saada Ruotsin mallin mukaista laadunvalvontatoimintaa”. Alusta lähtien yhteys solmittiin Eurooppaan, ja ensimmäisenä Suomen edustajana oli Juhani Koivula Euroopan laatuorganisaatio EOQC:ssä.

Yhdistykselle perustettiin vuonna 1985 koulutustoimintaa, julkaisumyyntiä ja konsultointia harjoittava tytäryhtiö Laatuteema Oy. Ennen sen nykyistä nimeä Laatukeskus Excellence Finland Oy vuodesta 2009 lähtien yritys tunnettiin myös Suomen Laatuyhdistyksen Koulutus Oy:nä ja Suomen Laatukeskus Oy:nä. Kansainvälisen mallin mukaan toiminta organisoitiin kiinnostusalueiden mukaisesti komiteoihin ja jaoksiin.

Nykyinen jaostoiminta on jaettu alueellisiin, teemanmukaisiin tai toimialan mukaisiin jaoksiin. Jäsenmäärät kasvoivat tasaisesti ollen lähes 500 vuonna 1980 ja yli 900 jo vuonna 1985. Kymmenen toimintavuoden jälkeen myös yhteisöjä alkoi liittyä jäseniksi: vuonna 1975: 2, 1978: 3 ja 1980: 19. Yli 1000 henkilöjäsentä ja yli 100 yritystä. Suuri toiminnan ja henkilöjäsenmäärän kasvu ajoittui 1990-luvun loppuun, jolloin laatujohtaminen ja laatuajattelu laajenivat sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Päättävien jäsenorganisaatioiden määrän suurin kasvu puolestaan ajoittuu aivan viime vuosille.

Yhdistyksen 10-vuotisjuhlasta 1976 alkaen yhdistyksen hallitus myönsi ensimmäisen palkinnon ja kunniakirjan laatutyön edistämisestä Suomessa Asko-Upo Oy Metalliteollisuudelle. Vuonna 1984 Gaussin hattu ja tarkastustoimintaan viittaava logo vaihtuivat terävää huippua korostavaan pyramidiin. Suomen laatupalkinnon saaja valittiin vuodesta 1991 Malcolm Baldrige -kriteerien pohjalta.

Tulostettava sivu

YHTEYSTIEDOT

LAATUKESKUS
EXCELLENCE FINLAND
Keilaranta 16
02150 ESPOO
Tel  +358 207 791 470
e-mail info@laatukeskus.fi

Visiomme

Suomi kasvaa laadukkaasti.

 

ARVOMME

Erinomaisuus. Olemme erinomaisuuden lipunkantaja Suomessa. Kehitymme ja kehitämme muita kohti erinomaisuutta.
Yhteistyö.
Toimimme aktiivisena verkostojen rakentajana niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Toimimme myös Suomen viestinviejinä kansainvälisesti laatuasioissa.
Rehellisyys
. Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys ovat meillä vakiintuneita toimintatapoja, joista emme tingi.
Hyvinvointi. Osaava, motivoitunut ja iloinen henkilöstö on erinomaisen toimintamme perusedellytys. Luomme toiminnallamme hyvinvointia myös ulospäin.